Spørsmål og svar om tilgjengelig bolig og universell utforming

Reglene om universell utforming og tilgjengelighet finner du i kapittel 8 Opparbeidet uteareal og kapittel 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk i byggteknisk forskrift.

Sist endret 26.10.2020