Spørsmål og svar om tilgjengelig bolig og universell utforming

Reglene om universell utforming og tilgjengelighet finner du i kapittel 8 Opparbeidet uteareal og kapittel 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk i byggteknisk forskrift.

Sist endret 26.10.2020

 • Er det krav om heis i boliger med 3 etasjer eller flere?

 • Er det krav om rette løp i hovedtrapper?

 • Er det krav om sideplass ved dør for tilgjengelig bolig?

 • Er det krav om sikkerhetsruter i boliger?

 • Er det krav om tilgjengelighet til alle balkonger i bolig?

 • Er det krav til bod og oppbevaringsplass?

 • Er det minstekrav til tak/romhøyde?

 • Hvilket krav er det til repos (avsats) i trapp?

 • Kan man montere innredning som reduserer tilgjengeligheten, overlapper snusirkler og lignende i bolig med krav om tilgjengelighet?

 • Når er det krav om tilgjengelig bad/toalett i en boenhet?

 • Når er det krav om tilgjengelig bolig?

 • Skal det være snusirkel i alle soverom i tilgjengelig boenhet?