Snusirkel eller snurektangel i bolig?

Snuareal og snurektangel er nye begreper i TEK17. Du har nå valget mellom å sette av plass for enten snusirkel eller snurektangel. Dette gir større fleksibilitet for utformingen av nye boliger med krav om tilgjengelighet.

Sist endret 29.06.2017

Det skal være fri gulvplass til snuareal for rullestol – enten sirkel eller rektangel. Valget mellom å prosjektere med snusirkel eller snurektangel vil gjøre det enklere å oppfylle tilgjengelighetskravet i en bolig. Tilgjengelighetskravet må kunne oppfylles etter at rommet er møblert med et minimum av nødvendig utstyr og innredning.

Hva er et snurektangel?

Snurektangel er et snuareal som kan brukes i stedet for eller på lik linje med snusirkel i bolig. De to snuarealene er likeverdige og kan benyttes ut fra hva som er mest hensiktsmessig. Snurektangelet må minimum ha målene 1,3 meter x 1,8 meter. Under kan du se eksempler på plassering av snusirkel og snurektangel.


Figur 1: Eksempel på plassering av snusirkel foran toalett i boenhet

Figur 1: Eksempel på plassering av snusirkel foran toalett i en boenhet.

Figur 2: Eksempel på plassering av snurektangel foran toalett i boenhet

Figur 2: Eksempel på plassering av snurektangel foran toalett i boenhet.

Snuareal i entré med flere dører

En person i rullestol må kunne åpne en dør eller bruke andre funksjoner i et rom, uten at dette skal overlappe snuarealet. Det betyr at en dør som skal åpnes, ikke må slå inn i snuarealet der rullestolen befinner seg. Snuarealet må gå klar av døren. I et slikt trangt rom, som gjerne er en entré, må en sikre at snuarealet ikke overlapper den døren som til en hver tid åpnes. Hvis det for eksempel er to dører som slår inn i hver kortende av rommet, så må rommet ha en minste størrelse som blir gitt av snuareal + dørbredde. Se eksemplet under.

Eksempel: Snuarealet må ikke overlappe slagarealet til den døren som skal betjenes

Figur 3: Snuareal må ikke overlappe slagarealet til den døren som skal betjenes.

Møblering av tilgjengelig bad

Ved prosjektering av bad må tilgjengelighetskravet oppfylles etter at rommet er møblert med nødvendig utstyr og innredning. Snuarealet på et bad kan gå under servanten, hvis det er en servant som henger fritt på veggen uten skap eller skuffer under. Det må være fri høyde på 67 cm under den delen av servanten som snuarealet dekker.

Plassen ved siden av toalettet skal være minimum 90 cm på den ene siden av toalettet, og minimum 20 cm på den andre. Dette området ved siden av toalettet kan benyttes som en del av dusjsonen, men det forutsetter at du har enten dusjforheng, foldbare dusjdører eller lignende, slik at sideplassen er fritt tilgjengelig for en rullestol.