Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning

II Inngangsparti, sikkerhet i bruk, kommunikasjonsvei, rom og lignende

§ 12-8. Entré og garderobe

(1) Entré eller inngang i en tilgjengelig boenhet skal ha

a) fri passasje på minimum 0,9 m utenfor møbleringssonen

b) plass til snuareal for rullestol utenfor dørens slagradius.

 • Veiledning til første ledd bokstav b

  Kravet om plass utenfor dørens slagradius gjelder for alle dører som fører til eller fra entré.

  Preaksepterte ytelser

  1. Snuarealet for rullestol må minimum være
   1. en snusirkel med diameter 1,5 m eller
   2. et snurektangel på 1,3 m x 1,8 m
  2. I studentboliger som får krav om snuareal for rullestol, jf. § 1-2 sjette og sjuende ledd, må snusirkelen ha diameter på minimum 1,3 m.
  3. Snuarealet må ikke overlappe slagarealet til den døren som skal betjenes.

  § 12-8 Figur 1: Snuarealet må ikke overlappe slagarealet til den døren som skal betjenes.
  § 12-8 Figur 1: Snuarealet må ikke overlappe slagarealet til den døren som skal betjenes.

(2) For byggverk med krav om universell utforming skal minst 1/10 av garderobene ha betjeningshøyde på maksimum 1,2 m.

 • Veiledning til annet ledd

  Hensikten med kravet er å sikre at personer i rullestol kan betjene garderoben slik at de fra sittende stilling kan henge fra seg tøy, og at det er mulig å benytte speil og annet interiør som er plassert i garderoben.

  Kravet innebærer at det plasseres opphengsystem for klær i to høyder, en til bruk for stående og en til bruk for sittende.