Høring av mindre endring i byggevareforskriften

EU-kommisjonen har vedtatt en rettsakt som supplerer og utdyper byggevareforordningen (EU) nr. 305/2011. Høringsfristen er 7. juni 2023.

Sist endret 08.05.2023

Siden rettsakten er EØS-relevant og vil bli tatt inn i EØS-avtalen, er Norge forpliktet til å gjennomføre den i norsk rett. 

Publisering av europeiske bedømmelsesdokumenter

EU-kommisjonen har vedtatt en rettsakt om publisering av 25 europeiske bedømmelsesdokumenter for korrugerte bitumenfliser og -plater og andre byggevarer.

For å sikre en rask gjennomføring sendes rettsakten på høring før den tas inn i EØS-avtalen. Det er ikke mulig å påvirke innholdet i rettsakten på dette tidspunktet. Rettsakten sendes på høring fordi den skal gjennomføres i norsk rett.

Spørsmål om høringen?

Spørsmål om høringen kan rettes til seniorrådgiver Kathrine Ørstavik på [email protected]. Merk e-posten med saksnummer 23/3929.