Høring av mindre endring i byggevareforskriften

EU-kommisjonen har vedtatt to rettsakter som supplerer og utdyper byggevareforordningen (EU) nr. 305/2011. Høringsfristen var 16. februar 2021.

Sist endret 18.01.2021

Siden rettsaktene er EØS-relevante og vil bli tatt inn i EØS-avtalen, er Norge forpliktet til å gjennomføre dem i norsk rett.

Publisering av europeiske bedømmelsesdokumenter

EU-kommisjonen har vedtatt to rettsakter om publisering av henholdsvis 19 og 25 europeiske bedømmelsesdokumenter. Disse handler om blant annet byggesett av tre, gjenbrukte murstein i tegl og isolerende bygningselementer til murverk.

For å sikre en rask gjennomføring sendes rettsaktene på høring før den tas inn i EØS-avtalen. Det er ikke mulig å påvirke innholdet i rettsaktene på dette tidspunktet. Rettsaktene sendes på høring fordi de skal gjennomføres i norsk rett.

Spørsmål om høringen?

Spørsmål om høringen kan rettes til seniorrådgiver Mailen Vangsnes på post@dibk.no. Merk e-posten med saksnummer 21/418.