Temaveileder uavhengig kontroll

10. Kommunens saksbehandling

10.3. Fastsettelse av tiltaksklasse

Tiltaksklasse har betydning for krav om uavhengig kontroll. Kommunen skal i utgangspunktet legge til grunn tiltaksklassen som er angitt i søknaden om ansvarsrett. Overprøving av forslag til tiltaksklasser bør forbeholdes tilfeller der forslaget er åpenbart feil, for eksempel tiltaksklasser er satt kunstig høyt, lavt eller ikke er dekkende for oppgaven. Fastsettelse av annen tiltaksklasse vil være et vedtak som kan påklages.

For tiltaksprofil og retningsgivende eksempler for tiltaksklasseplassering, se veiledning til SAK10 §§ 9-3 og 9-4 .