Temaveileder uavhengig kontroll

2. Kontrollområder

2.2. Plassering i tiltaksklasse for kontroll

For kontrollområder som omfatter både prosjektering og utførelse vil tiltaksklasse for prosjektering være bestemmende for om området skal underlegges uavhengig kontroll etter SAK10 § 14-2. Dette betyr at hvis prosjekteringen er i tiltaksklasse 2 mens utførelsen er i tiltaksklasse 1, skal det gjennomføres uavhengig kontroll av både prosjektering og utførelse innenfor kontrollområdet. Dette innebærer at kontrollområdet faller i tiltaksklasse 2, og at gjennomføring av kontroll av utførelse følger tabell 5.5. Tiltaksklasse bestemmes av oppgavens kompleksitet og vanskelighetsgrad samt konsekvensen av feil og mangler, jf. SAK10 § 9-3. Derfor skal tiltaksklasse for prosjektering og tiltaksklasse for utførelse vurderes hver for seg. Dette skal framgå av gjennomføringsplanen.