Tilsyn med kvalifikasjoner i foretak

Om veiledningen

I veiledning til tilsyn med kvalifikasjoner i foretak finner du sjekklister til bruk i tilsynet og maler for innhenting av dokumentasjon for utdanning og praksis, samt brevmal for skriftlig varsel der kommunen vurderer å frata foretaket ansvarsretten.

Vil du laste ned eller skrive ut hele veilederen?

Du kan laste ned hele eller deler av veilederen for tilsyn med kvalifikasjoner i foretak. Bruk ikonet for "skriv ut" som er plassert øverst ved hvert kapittel, og velg hva du vil laste ned eller skrive ut.