Tilsyn med kvalifikasjoner i foretak

2. Utdanning og praksis

2.4. Riktig kompetanse i tiltaket

I erklæring om ansvarsrett skal foretaket bekrefte at det benyttes nødvendige og relevante faglige kvalifikasjoner ved gjennomføring av det aktuelle tiltaket, jf. § 11-1.

At kompetansen faktisk brukes i tiltaket er avgjørende for foretakets evne til å gjennomføre byggetiltaket i tråd med regelverket. Det er ikke tilstrekkelig at foretaket har en kompetent faglig ledelse dersom nødvendig kompetanse ikke faktisk benyttes i det konkrete byggetiltaket. Ved tilsyn skal foretaket dokumentere at det brukes relevante faglige kvalifikasjoner for å gjennomføre oppgavene på en forsvarlig måte.