Tips til kontakt med lokalmediene

Under finner du budskap som kan brukes til lokalpresse og andre arenaer i lokalmiljøet. Budskapene forklarer bakgrunnen og formålet for tilsynskampanjen.

Sist endret 23.06.2023

- Mange kommuner opplever mangel på hybler og andre typer utleieboliger. Krigen i Ukraina har gjort at vi må bosette langt flere flyktninger, samtidig som studenter og andre trenger trygge og gode boliger.

- Stor pågang på utleiemarkedet gjør at det er ekstra viktig at vi alle jobber med å opprettholde kvaliteten på det som leies ut og sørger for at det er lovlig. Alle har rett på en trygg og god bolig.

- Vi håper at innbyggere i vår kommune, som får nyss om hybler og boenheter som muligens ikke oppfyller kravene til trygge og gode boforhold, melder fra til kommunen.

- Når vi i kommunen mottar slike varsler, vil vi i første rekke undersøke om hybelen eller boenheten er godkjent, og om det formelle er i orden. Hvis vi ser behov for å undersøke videre, vil vi kontakte byggets eier for å hente inn mer informasjon og eventuelt komme på befaring.

- Vi kommer aldri på uanmeldt besøk. For alle eiendommer som blir befart, vil eieren få varsel om dette god tid i forveien.

- Vi ønsker med dette ikke å skremme noen fra å leie ut det de måtte ha av ledig husrom. Snarere tvert imot. Vi i kommunen er opptatt av at det skal være mange nok utleieboliger tilgjengelig, og da trenger vi at privatpersoner leier ut. Samtidig må vi passe på at det er trygge og gode boforhold.