Tilsyn med universell utforming

3. Applikasjon for nettbrett

Applikasjon for nettbrett

Innanfor mellom anna fagområda energi og universell utforming er det utvikla ein applikasjon til bruk i tilsynsarbeidet, sjå nærare informasjon her . Denne tilsynsapplikasjonen er særleg nyttig når ein er utanfor kommunekontora. Bruk av nettbrett vil medverke til å effektivisere planlegging og gjennomføring av tilsyn, lette saksbehandlinga og vere eit verdifullt hjelpemiddel når det skal skrivast rapport. Applikasjonen legg òg til rette for enklare rapportering til Direktoratet for byggkvalitet etter avslutta tilsynsperiode.

Endringshistorikk Applikasjon for nettbrett

  • 11.11.2013. Endret tekst med link til nettside for tilsynsapplikasjon.
  • 05.09.2013. Tekst endra pga. forseinka ferdigstilling av tilsynsapplikasjon.