Søknadsskjemaer for byggesak

Å søke digitalt gjør det enklere å levere en komplett søknad for raskere saksbehandling.

Sist endret 15.03.2022

Flertallet av byggesøknadene leveres nå digitalt. Under finner du lenker til digitale løsninger du kan bruke for å fylle ut og sende søknaden din.

Det er fremdeles mulig å sende byggesøknaden på papir. De fleste skjemaene må lastes ned og fylles ut manuelt.

Skjemaet skal sendes til kommunen som behandler byggesaken din.