Sekretariatet

Direktoratet for byggkvalitet er sekretariat for prisen.

Sist endret 27.06.2023

Spørsmål om nominasjonsskjemaet kan rettes til nettredaktor@dibk.no