Youngskvartalet, Oslo

Statens_PfB_Merke_hedret_140.jpg

Youngskvartalet er et bymiljøprosjekt i Oslo. Det nye bygget, som skulle plasseres i den trange nisjen mellom Sentrum politistasjon og de gamle bygårdene, måtte tilpasses den eksisterende bebyggelsen.  Det ble en langvarig og kompleks byggeprosess som endte godt – med et bygg som har beriket Youngstorget.

Sist endret 27.06.2023
Youngskvartalet-1.jpg

Inngangen til det nye bygget sett fra Torggata. Her var det opprinnelig ingen fasade. Inngangen går derfor via politibygget, og fasaden i politibygget ble samtidig erstattet med fasadematerialet til det nye bygget. Foto: Fredrik Myhre

Youngskvartalet-2.jpg

De renoverte fasadene av Youngsgate 7–9. Det nye bygget skimtes over de gamle fasadene, til venstre i bildet. Foto: Fredrik Myhre

Youngskvartalet-3.jpg

Det nye bygget ligger inneklemt mellom de gamle bygårdene mot Youngstorget og Sentrum politistasjon (i grått). Foto: Fredrik Myhre

Youngskvartalet-4.jpg

Youngskvartalet er et bymiljøprosjekt der gammel bebyggelse skulle tilbakeføres og nybygget skulle forbedre situasjonen mellom de gamle bygårdene og Sentrum politistasjon. Foto: Fredrik Myhre

Youngskvartalet-5.jpg

Innvendig atrium mellom nybygget og Sentrum politistasjon. Foto: Fredrik Myhre

  • Fakta om bygget

  • Juryens begrunnelse

Omtalen av prosjektet er basert på informasjon fra byggherre og arkitekt.

Youngskvartalet er et bymiljøprosjekt. Det er lagt vekt på å utforme et nybygg som er tilpasset den eksisterende bebyggelsen i kvartalet, hvor noe er fra 2000-tallet og andre deler fra 1800-tallet. Den gamle bebyggelsen skulle tilbakeføres og framheves, mens nybygget skulle forbedre situasjonen mellom de gamle gårdene og Sentrum politistasjon.

Fremragende byggkvalitet

Tilbakeføringen av de gamle byggene startet med en omfattende kartlegging og registrering av byggenes historie. Byggene ble tilbakeført ut fra hvilke bygningsdeler som var bevart. For eksempel ble hjørnegården, Torggata 13, tilbakeført til perioden rundt 1911, hvor bygget fikk nye vinduer i 2. etasje, etter en større ombygging. Youngsgate 9 hadde bevart detaljer fra en ombygging i 1930, mens Youngsgate 7 ble tilbakeført til byggeåret 1870.

Nybygget ble plassert mellom Sentrum politistasjon og de gamle bygårdene som vender mot Youngstorget. I denne smale nisjen var det kun en begrenset fasade mot Calmeyers gate. For å sikre at bygget ikke ble helt gjemt, fikk det inngang via politibygget. Her ble fasaden i politibygget erstattet med fasadematerialet til nybygget.

Gode og innovative byggeprosesser

Det har vært en langvarig, kompleks og innviklet byggeprosess. Industri Energi Holdning har vært tålmodig, og modig har de satset på det ukjente og tenkt utradisjonelt. Bygningsmyndigheter og byantikvaren har bidratt til at prosjektet har fått modne og utvikle seg. Arkitektene har vært dedikerte og utfordret gjennom hele skisse- og forprosjektfasen. Gjennom motstand, dialog og modning har nivået på prosjektet blitt høyt.

Viktige suksessfaktorer har vært en god dialog med bygningsmyndigheter og byantikvaren i utviklingsfasen fram mot rammetillatelsen. Byggherren ønsket å realisere et prosjekt som skulle berike Youngstorget, og fikk til slutt dispensasjon til å bygge to etasjer høyere enn reguleringshøyden.

Også den håndverksmessige utførelsen fra entreprenøren har vært fremragende.

God fortetting

Det måtte tas mange hensyn og prosjektet hadde mange begrensninger, men sluttresultatet har særpreg og en sterk identitet. Ved å koble seg på politibygget og benytte eksisterende trapper og heiser der, ble det igjen nok arealer til et kontorbygg. De gamle bygårdene mangler nok plass til grovkjøkken og lager/kjølerom. Dette ble løst ved å legge felles varemottak i nybygget, på gateplan mot øst. Der deler alle serveringssteder et moderne anlegg.

Bærekraftige bygg for brukerne og samfunnet

Brukerne har fått unike arealer med en svært sentral plassering i byen. Kontorlokaler med utsikt, serveringssteder i et pulserende område av byen.

Samfunnet har fått et prosjekt som er utformet med stor innlevelse og respekt for stedet og historien. Ved å bevare de gamle gårdene har publikum fått tilgang til lokaler som rommer 150 år med Oslo-historie.

Forbildebygg

Prosjektet viser hvilke resultater man kan oppnå ved å tilbakeføre gamle Oslo-gårder med originale materialer og detaljer. Det viser at gamle bygninger bidrar til å gi opplevelse og karakter til tilgrensende bygninger og byrom. I tillegg viser det potensialet som ligger i å utnytte selv begrensede, ubebygde arealer.

Den antikvariske rehabiliteringen holdet er høyt håndverksmessig nivå. Nybygget har fått en utforming og en materialbruk som samspiller godt med omgivelsene.

Om prisen

Statens pris for byggkvalitet er en hederspris som skal løfte fram nye forbildebygg som bidrar til å heve, fornye og utvikle byggkvalitet lokalt og nasjonalt.

Kandidater til prisen skal ha:
• fremragende byggkvaliteter
• være et resultat av gode og innovative byggeprosesser.