Nordre gate 20-22 i Oslo

Statens_PfB_Merke_hedret_140.jpg

Dette infillprosjektet på Grünerløkka i Oslo består av 37 fleksible leiligheter bygget i massivtre. Prosjektet har ikke parkeringsplasser for bil, men derimot heiser for varesykkel, geobrønner, grønn takterrasse og felles gjesteleilighet.

Sist endret 27.06.2023
Nordre gate_Foto-Alliance_arkitektstudio_1240x870.jpg

Nordre gate 20-22 ligger på Grünerløkka i Oslo. Boligprosjektet er bygd opp av massivtre, noe som har bidratt til et lavere CO2-fotavtrykk enn et tradisjonelt bygg. Det har også gitt mindre arbeidsstøy under bygging og redusert belastning på nærmiljøet. Foto: Alliance arkitektstudio

AspelinRamm_Nordregt_takterrasse_Foto_IngerMarieGrini_72dpi.jpg

Fra takterrassen, som er felles for beboerne. Foto: Inger Marie Grini

AspelinRamm_Nordregt_gårdsrom_fasade_Foto_IngerMarieGrini.jpg

Fra gårdsrommet til Nordre gate 20-22.

AspelinRamm_Nordregt_interiør_kjøkken_Foto_IngerMarieGrini.jpg

Fra kjøkkenet i en av leilighetene i Nordre gate 20-22.

AspelinRamm_Nordregt_taktstue_gjenbruk_Foto_IngerMarieGrini.jpg

Takstuen på den felles takterassen i Nordre gate 20-22.

  • Fakta om Nordre gate 20-22

  • Juryens begrunnelse

Nordre gate 20-22 i Oslo er et infillprosjekt i en eksisterende bystruktur på Grünerløkka. Prosjektet består av to bygninger, én som er vendt ut mot gaten og én bakgårdsbygning. Det er totalt 37 leiligheter og i tillegg næringslokaler på gatenivå.

Fremragende byggkvalitet

Prosjektet er bygget i massivtre med fasader i termotre og karbonisert malmfuru. Den dype relieffvirkningen i fasaden gjenspeiler de karakteristiske murgårdsfasadene i området. Overgangen mellom trekledningen og fortauet er løst med en sokkel i granitt. Dette er en stedstypisk detalj og bygningsfysisk nødvendighet som skaper en lesbar og estetisk avslutning mot bakken.

Fasaden er delt opp i to deler ved å differensiere kledningsprofilene. Det ene feltet i fasaden er kledd med vanlig dobbelfalset kledning og den andre med en spilekledning med ca. 36 mm dype relieff. Dette gjør at lyset treffer de to feltene på ulikt vis og spilekledningen får mer skyggespill enn den tradisjonelle dobbeltfalsede kledningen.

Trekledningen ut mot gaten er svartbrent etter den gamle teknikken Shou Sugi Ban, hvor brenning med åpen flamme driver harpiksen ut til overflaten og gir et produkt med lang levetid. Dette gjør overflaten vakker, matt og stofflig. Trefasaden passer godt inn i den urbane settingen. Kledningen vil endre karakter over tid.

Med unntak av næringslokalene og brannskilleveggene, er huset konstruert i massivtre. Dette har bidratt til nesten en halvering av CO2-utslippene sammenliknet med et tradisjonelt betongbygg. De fleste leilighetene har en eksponert massivtrevegg i interiøret. En konstruksjon uten dampsperre og med et materiale som opptar og slipper fra seg luftfuktighet, vil oppleves å gi et bedre inneklima enn tradisjonelle damptette veggsjikt.

I eksteriøret viser utkragede, eksponerte limtrebjelker hvordan svalganger og balkonger bæres uten søyler og skråstag. Alt eksponert limtre utenfor klimaskillet beskyttes godt fra nedbør ved at det ligger under «tak», og at det i tillegg er behandlet med en miljøvennlig olje som bevarer treverkets overflate. Treverk er gjennomgående benyttet som overflate i bakgården. Kledningen er varmebehandlet, vedlikeholdsfri furupanel.

Prosjektet har etablert en energisentral som henter energi fra sju geobrønner, samt overskuddsvarme fra næringsseksjonene. Sammen med gråvannsgjenvinning og laveenergistandard, sørger dette for et lavt energiforbruk.

Det er lagt til rette for beplantning på alle balkonger og svalganger i bakgården. Der svalgangene er på sitt bredeste er det satt opp plantekasser. Beplantningen vil bidra til skjerming av svalgangene. Sammen med klatreplantene på betongveggen mot nabobygningen, skaper dette en vertikal grønn effekt.

Takhagen har 225 m2 vekstfelt av 550 m2 takflate, og totalt bidrar dette til fordrøyning av regnvann. Et nedgravd fordrøyningsbasseng i bakgården håndterer resten av overvannsutslippet fra prosjektet. Taket er med på å styrke byens grønne korridorer og er viktig for insekters levevilkår i byen. I tillegg bidrar det til å rense luften i hjertet av Grünerløkka. Det ligger til rette for å dyrke grønnsaker på taket. Planteutvalget på taket er designet som en vill, frodig hage med lavt vedlikehold der gress, stauder og grønnsaker blandes sammen for å skape et landskap med fire sesonger.

Gode og innovative byggeprosesser

Prosjektet har vært gjennomført som en totalentreprise. Byggeplassen var fossilfri, med blant annet anleggsmaskiner på biodrivstoff.

Teknikken med brenning/karbonisering for å øke trekledningens levetid er i liten grad dokumentert, selv om vi er kjent med denne teknikken også i Norge. Treteknisk og Svenneby Sag har startet opp et forskningsprosjekt med dette som tema. Nordre gate 20-22 er et av flere pilotprosjekter hvor man har testet dette ut i full skala.

Takpaviljongen er utelukkende bygget av restkapp fra byggeplassen, ombrukte glass- og skyvedører, og tømmer fra transportemballasje. Her har et samarbeid med materialbanken Resirqel spilt en nøkkelrolle. Entreprenørene, som vanligvis jobber med hyllevarer i byggevarehus, måtte stokke om på sine arbeidsmetoder og finne løsninger på blant annet kravet til dokumentasjon.

Ved å vise at det er mulig å bygge boliger i massivtre i indre by har prosjektet bidratt til å drive næringen framover.

En god bolig gjennom hele livet

Størrelsene på boenhetene spenner fra toromsleilighet på 40 m2 til fireroms på 92 m2. Det gir en god miks av leiligheter for beboere i ulike livssituasjoner. Planløsningene er også fleksible med tanke på at behovene endres gjennom livet. Soverom kan enkelt endres til hjemmekontor eller tv-stue, bibliotek eller spisestue.

Prosjektet har en fellesleilighet som beboerne kan bruke som ekstra soverom til besøkende, til å feire bursdagsselskaper eller til fellesmiddager. Fellesleiligheten bidrar til å styrke følelsen av eierskap til bakgården og for nabolaget. Et hobbyrom med låneverktøy og arbeidsbenk kan fritt brukes av beboerne til å mekke sykkel eller snekre.

På taket er det en felles takterrasse med frodig beplantning, utsikt over byen og fjorden, treningsområde, lekeareal for barn, dyrkingskasser for urbant landbruk, skjermede rekreative arealer og en takpaviljong. Paviljongen tilbyr et rom på taket som er skjermet for vær og vind, og som utvider utesesongen for beboerne. Takhagen er oppdelt i soner slik at det skal være mulig for mange å bruke den samtidig. Det er laget intime, tilbaketrukkede soner og mer åpne soner som egner seg for middagsselskaper og sosiale arrangementer.

Bakgården tilbyr både rekreative arealer og lekearealer som sammen med fellesfunksjonene tilrettelegger for et sterkt sosialt bærekraftig lokalmiljø, med mulighet for variert bruk.

Bygget ligger sentralt i byen med offentlig transport, kulturelle og kommersielle tilbud rett utenfor døren. Dette er en av grunntankene i prosjektet – å bo sentralt og kompakt med direkte tilgang på fellesfunksjoner i huset og byens tilbud. Det er ikke bygget parkeringsplasser. Prosjektet legger opp til at beboerne benytter alternative løsninger for transport, som for eksempel sykkel, bildelingsordninger og kollektivtransport.

Heissjakten i bygget er dimensjonert for lastesykkel slik at en kan trille barn og matvarer helt hjem. Det er også muligheter for sykkelvask og annet nødvendig vedlikehold i verkstedet, i fellesleiligheten og i kjelleren.

Bygget skaper gode og trygge rammer for beboerne og ivaretar samtidig de varierte behovene som oppstår gjennom et langt liv.

Bærekraftige bygg for brukerne og samfunnet

Hovedkonstruksjonen er bygd opp av massivtre (tverrlaminert tømmer/CLT). Massivtre har bidratt til et lavere CO2-fotavtrykk enn et tradisjonelt bygg. Bruken av massivtre har også bidratt til mindre arbeidsstøy på byggeplassen og mindre belastning på nærmiljøet. Infill-prosjektet er det første av denne typen bygg som bygges i massivtre i Norge.

Det er anvendt brent (karbonisert) trekledning på gatefasaden, og varmebehandlet furupanel i bakgården. Massivtrekonstruksjonene er produsert i Østerrike og er sendt til Oslo med tog. Massivtrekonstruksjonen har lav varmeledningsevne som hindrer problemer med kuldebroer der konstruksjonen føres ut gjennom klimaskillet.

Seks geobrønner bidrar til fornybar energiforsyning slik at beboerne får både varme og kjøling uten stor påkjenning for miljøet. Gråvann fra dusj energigjenvinnes også.

I prosjektet legges det for øvrig opp til en delingsøkonomi ved at man bor på færre kvadratmeter, men har mulighet til å dele på arealer som man trenger en gang iblant – som for eksempel fellesleiligheten eller verkstedet.

På gateplan er det to publikumsfunksjoner – en klesbutikk med vinbar/kafé og en japansk restaurant. Det er etablert benker og små bord utenfor klesbutikken, og foran restauranten er fasadelivet trukket tilbake og danner en arkade for uteservering i sommersesongen. Arkaden skaper et pusterom i denne ellers ganske travle gata. Slik styrkes kontakten mellom næringslokalene og byrommet og det gis plass til at forbipasserende og stedets brukere kan møtes.

Forbildebygg

For å møte behovet for en mer bærekraftig boligutvikling og av respekt for de mange flotte og klassiske byggene på Grünerløkka, har byggherre og arkitekt vært opptatt av å reise et bygg som utrykker kvalitet gjennom robuste detaljer og gode materialer. Det er fleksible boliger for ulike livsfaser og med varierte fellesarealer. Her bor man sentralt og kompakt med direkte tilgang på fellesfunksjoner i huset og byens tilbud. Dette er et hus som inviterer inn, spiller på lag med byen og setter rammene for en inkluderende urbanisme.

Om prisen

Statens pris for byggkvalitet er en hederspris som skal løfte fram nye forbildebygg som bidrar til å heve, fornye og utvikle byggkvalitet lokalt og nasjonalt.

Kandidater til prisen skal ha:

  • fremragende byggkvaliteter
  • være et resultat av gode og innovative byggeprosesser

Se mer om Statens pris for byggkvalitet