Digital befaring når årets beste byggverk skal kåres

Seks boligprosjekter konkurrerer om å vinne Statens pris for byggkvalitet. I år måtte juryen gjennomføre befaringen digitalt.

Sist endret 27.06.2023
Nygaardsplassen i Fredrikstad, tegnet av MAD Arkitekter. Byggherre er Cityplan. Foto: Kyrre Sundal

Det første bygget som ble befart, var Nygaardsplassen i Fredrikstad, tegnet av MAD Arkitekter. Byggherre er Cityplan. Foto: Kyrre Sundal

Munch Brygge i Oslo av Lund+Slaatto Arkitekter, byggherre Stor-Oslo Eiendom. Foto: Lund+Slaatto Arkitekter

Munch Brygge i Oslo av Lund+Slaatto Arkitekter, byggherre Stor-Oslo Eiendom. Foto: Lund+Slaatto Arkitekter

Nordre gate 20–22 i Oslo av Alliance Arkitekter, byggherre Aspelin Ramm Eiendom. Foto: Melissa Hegge

Nordre gate 20–22 i Oslo av Alliance Arkitekter, byggherre Aspelin Ramm Eiendom. Foto: Melissa Hegge

Vindmøllebakken i Stavanger av arkitekt Helen & Hard, byggherre Solon. Foto: Helen & Hard

Vindmøllebakken i Stavanger av arkitekt Helen & Hard, byggherre Solon. Foto: Helen & Hard

Holmegenes i Stavanger av arkitekt Haga & Grov AS, byggherre Smedvig Eiendom. Foto: Sindre Ellingsen

Holmegenes i Stavanger av arkitekt Haga & Grov AS, byggherre Smedvig Eiendom. Foto: Sindre Ellingsen

Nye Lilleby i Trondheim av Lund Hagem Arkitekter AS, byggherre Lilleby Eiendom. Foto: Lilleby Eiendom

Nye Lilleby i Trondheim av Lund Hagem Arkitekter AS, byggherre Lilleby Eiendom. Foto: Lilleby Eiendom

Etter å ha vurdert alle de 53 forslagene som er sendt inn til årets konkurranse, skulle juryen etter planen reist på befaring for å se boligprosjektene som har gått videre til semifinalen. Koronapandemien satte en stopper for dette. I stedet har juryen deltatt på en digital befaring fra sitt hjemmekontor.

– Nå som vi alle har vært mye hjemme, har vi blitt minnet på hvor viktig det er å ha en god og funksjonell bolig. Vi trenger tilstrekkelig plass, lys og luft til å trives, leve og mestre livene våre. At prisen i år retter seg mot boligprosjekter, har derfor vært et sammentreff som gjør den ekstra aktuell, sier juryleder Erling Lae, tidligere byrådsleder i Oslo og fylkesmann i Vestfold.

En god bolig og et godt bomiljø legger grunnlaget for et godt liv. For tredje år på rad deler Kommunal- og moderniseringsdepartementet ut Statens pris for byggkvalitet, som skal løfte fram nye forbildebygg.

Innovasjon og fremragende byggkvalitet

Juryen har vært opptatt av at boligene kan møte folks behov i alle faser av livet, fra barndom og oppvekst til familieliv og i alderdommen.

– Når folk lever lenger, trenger vi også flere boliger som fungerer gjennom et helt liv. Vi ser etter de gode forbildene – boliger som er sosialt bærekraftige og som folk flest kan ha råd til, fortsetter Lae.

– Bomiljøet bør ha en blandet alderssammensetning og boligene bør ikke bare utformes for én aldersgruppe. Boliger og uteområder må legge til rette for et aktivt liv så lenge som mulig. Boligene vi har befart, har mange av disse kvalitetene.

Vellykket digital befaring

Juryen måtte i år ha digital befaring av boligprosjektene i «semifinalen». Prosjektene var i Fredrikstad, Oslo, Stavanger og Trondheim. Det var én representant fra juryen til stede på hvert sted sammen med representanter for boligprosjektene, mens de øvrige jurymedlemmene deltok på befaringen digitalt og kunne stille spørsmål til byggherrer og representanter for boligprosjektet.

– Selv om hele juryen helst skulle vært fysisk til stede, har juryen likevel fått en grundig innføring hvert sted og omfattende dokumentasjon. Juryen har derfor et godt grunnlag til å utpeke de prosjektene som nå kan bli nominert til Statens pris for byggkvalitet i 2020, sier Lae.

Kandidatene

Inntil tre av kandidatene vil gå videre til finalen. De seks boligprosjektene som kjemper om årets pris er:

 • Nygaardsplassen i Fredrikstad av MAD Arkitekter, byggherre Cityplan
 • Munch Brygge i Oslo av Lund+Slaatto Arkitekter, byggherre Stor-Oslo Eiendom
 • Nordre gate 20-22, Oslo av Alliance Arkitekter, byggherre Aspelin Ramm Eiendom
 • Vindmøllebakken, Stavanger av arkitekt Helen & Hard, byggherre Solon
 • Holmegenes, Stavanger, av arkitekt Haga & Grov AS, byggherre Smedvig Eiendom
 • Nye Lilleby i Trondheim, av Lundhagem Arkitekter AS og HUS arkitekter AS, byggherre Lilleby Eiendom AS

Skal løfte fram forbilder

Statens pris for byggkvalitet er en hederspris som skal løfte fram nye forbilder som bidrar til å heve, fornye og utvikle byggkvalitet. Kandidatene til prisen skal ha fremragende byggkvalitet og være et resultat av gode og innovative byggeprosesser. Byggverket må være ferdigstilt i 2016 eller senere for å være kandidat til årets pris.

Prisen deles ut av Kommunal- og moderniseringsminister Nicolai Astrup under Byggkvalitetsdagen i Oslo 2. september.

Fagjuryen

I fagjuryen for Statens pris for byggkvalitet 2018-2021 sitter:

 • Erling Lae, leder, tidligere fylkesmann, Oslo
 • Mari Bergset, landskapsarkitekt og daglig leder, Tromsø
 • Heidi Bjøru, sivilarkitekt, Tromsø
 • Eli-Kirstin Eide, professor og interiørarkitekt, Bergen
 • Bård Kåre Flem, sivilingeniør, Trondheim
 • Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør og sivilarkitekt Oslo
 • Mai Ahn Thi Lê, spesialrådgiver, Oslo
 • Cecilie Bjerke Skjømming, sivilarkitekt, Kristiansand (vara)
 • Arne Smedsvig, landskapsarkitekt og daglig leder, Bergen (vara)