Leter etter Norges beste byggverk

Vet du om gode boligprosjekter som kan fortjene Statens pris for byggkvalitet i 2020? Årets tema er en god bolig gjennom hele livet.

Sist endret 27.06.2023
Foto Katherine_Hermandez-Mostphotos.jpg
I 2020 skal Statens pris for byggkvalitet løfte fram de gode boligprosjektene. Foto: Katherine Hermandez/Mostphotos

En god bolig og et godt bomiljø legger grunnlaget for et godt liv. For tredje år på rad deler Kommunal- og moderniseringsdepartementet ut Statens pris for byggkvalitet, som skal løfte fram nye forbildebygg.

– Boligbyggingen skal møte folks behov for en god bolig i alle livets faser, fra barndom og oppvekst, til familieliv og i pensjonstiden. Når folk lever lenger, trenger vi også i større grad boliger der vi kan leve og mestre våre liv. Nå ønsker vi å løfte fram de gode prosjektene, boliger som viser vei, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

En god bolig gjennom hele livet

Kandidatene til prisen vurderes av en fagjury oppnevnt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Juryen ledes av Erling Lae, tidligere byrådsleder i Oslo og tidligere fylkesmann i Vestfold.

– Et levende bomiljø bør ha en blandet alderssammensetning, og boligene bør ikke bare innrettes for én aldersgruppe. Boliger og uteområder må derfor legge til rette for et aktivt liv så lenge som mulig. Vi ser etter de gode forbildene – boliger som kan fungere godt gjennom hele livet, som er sosialt bærekraftige og som folk flest kan ha råd til, sier juryleder Erling Lae.

Leter etter fremragende byggkvalitet

Juryen er på jakt etter boligprosjekter som er ferdigstilt i 2016 eller senere. Kostnadseffektive prosjekter som tar høyde for et mangfold av livssituasjoner, vil være de heteste kandidatene til årets pris. Prosjektene må i tillegg ha gode kvaliteter knyttet til miljø, klima, tilgjengelighet og byggeskikk.

Medlemmene i fagjuryen for Statens pris for byggkvalitet 2018–2021 er:

  • Erling Lae, tidligere fylkesmann, Oslo
  • Mari Bergset, daglig leder, landskapsarkitekt MNLA, Tromsø
  • Heidi Bjøru, byplanlegger, sivilarkitekt MNAL, Tromsø
  • Eli-Kirstin Eide, professor, interiørarkitekt MNIL, Bergen
  • Bård Kåre Flem, sivilingeniør, Trondheim
  • Tor Inge Hjemdal, adm.dir., sivilarkitekt MNAL, Oslo
  • Mai Ahn Thi Lê, spesialrådgiver, PhD, Oslo
  • Cecilie Bjerke Skjømming, avd.leder arkitektur, sivilarkitekt MNAL, Kristiansand (vara)
  • Arne Smedsvig, daglig leder, landskapsarkitekt MNLA, Bergen (vara)

Påmelding

Fristen for å sende inn forslag på kandidater var 8. mars 2020. Prisen deles ut på Byggkvalitetsdagen i september.