Tidsplan for Byggkvalitetsdagen

De angitte tidspunktene kan avvike noe i løpet av sendingen.

Sist endret 27.06.2023
Tidspunkt Presentasjon Foredragsholder
09.00 Velkommen til Byggkvalitetsdagen Per-Arne Horne
Introduksjon av programmet Gaute Brochmann, moderator
09.10 Alle må bidra for å tilpasse seg klimaendringene – også byggsektoren Siri Sorteberg, Miljødirektoratet
09.30 Arkitektur som verktøy for klimatilpasning Rune Skeie, Asplan Viak
09.50 Klimatilpasning i ny versjon av BREEAM-NOR Katharina Bramslev, Grønn Byggallianse
10.10 - 10.20 Pause
10.20 Et blågrønt hjerte i København Louise Fiil Hansen, SLA
10.40 Blågrønn faktor er bra for alle byer og for kloden - overvannshåndtering i byggesaker Pedro Emilio Ardila, Bærum kommune
11.00 Fuktsikkert klimaskall med lang levetid - prinsipper for design av konstruksjoner og detaljer Fred Solvik, JM Norge
11.20 Smarte konstruksjoner for urbane grønne tak og fasader Fabian Graber, Jakob Rope Systems, Sveits
11.40 - 12.10 Pause
12.10 Arkitektur i møte med klimaendringer på Svalbard – Geodetisk jordobservatorium i Ny Ålesund Ingvild Sæbu Vatn, LPO Svalbard
12:30 Utdeling av Statens pris for byggkvalitet
Åpning ved juryleder Bård Folke Fredriksen, juryleder
12.35 Innlegg finalist 1: Gateopprustning Thorvald Meyers gate i Oslo Alena Bakkan, Bymiljøetaten i Oslo kommune og Eirik Olav Mo Wroldsen, Norconsult
12.45 Innlegg finalist 2: ZEB-laboratoriet i Trondheim Siri Hunnes Blakstad, SINTEF
13.00 - 13.30 Utdeling av Statens pris for byggkvalitet 2022 - Statsrådens tale Statsråd Sigbjørn Gjelsvik, Kommunal- og distriktsdepartementet
13.30 Takk for i dag! Gaute Brochmann