Juryen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utnevnt en fagjury for Statens pris for byggkvalitet for perioden 2018–2021

Sist endret 27.06.2023
Juryen for Statens pris for byggkvalitet (2018-2021)

 

Erling Lae, leder av juryen for Statens pris for byggkvalitet 2018-2021
 
Erling Lae, tidligere fylkesmann, Oslo (juryleder)

 

 

Erling Lae var fylkesmann i Vestfold fra 2010 til 2016, og byrådsleder i Oslo fra 2000 til 2009. Han har også vært byråd for eldre og bydelene i Oslo. Lae har bred erfaring som informasjonssjef i ulike organisasjoner. Han har hatt flere politiske verv og var nestleder i Høyre. Lae er utdannet historiker (cand.philol.).

 

Heidi Bjøru, medlem av juryen for Statens pris for byggkvalitet 2018-2021
 
Heidi Bjøru, rådgiver, sivilarkitekt MNAL, Tromsø (medlem)

 

 

Heidi Bjøru er byplanlegger i Tromsø kommune. Hun har bakgrunn fra både kommunal og privat sektor, innen konseptutvikling, byforming og byplanlegging. Hun er opptatt av hvordan tverrfaglige planprosesser kan bidra til å skape merverdi for samfunnet, gode omgivelser og forbilledlig arkitektur. Hun er utdannet sivilarkitekt fra NTH (nå NTNU), 1993.

 

Bård Kåre Flem, medlem av juryen for Statens pris for byggkvalitet 2018-2021
 
Bård Kåre Flem, sivilingeniør, Trondheim (medlem)

 

 

Bård Kåre Flem driver eget rådgivningsfirma innen massivtre. De siste 20 årene har Flem arbeidet som prosjektsjef for bygging av studentboliger i Trondheim (Sit). Han har videre erfaring fra bolig- og byfornyelse, byggesaksbehandling og prosjektledelse, samt fra arkitektavdelingen på NTH og fra NORAD. Flem er utdannet sivilingeniør fra NTH, med videreutdanning fra Nordiska institutet för samhällsplanering (Nordplan).

 

Eli-Kristin Eide, medlem av juryen for Statens pris for byggkvalitet 2018-2021
Eli-Kirstin Eide, professor, interiørarkitekt MNIL, Bergen (medlem)

 

 

Eli-Kirstin Eide er professor i romdesign og interiørarkitektur ved Institutt for design ved Universitetet i Bergen (UiB). Før det var Eide førsteamanuensis ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Eide har gitt ut læreboken Sanselig arkitektur. Hun har drevet egen praksis siden 1990 og har vært ansvarlig for prosjektering av interiørarbeider for en rekke publikums- og arbeidsbygg. Eide har diplomeksamen fra Bergen Kunsthåndverkskole og kunsthistorie grunnfag fra UiB

 

Mai Ahn Thi Lê, medlem av juryen for Statens pris for byggkvalitet 2018-2021
Mai Anh Thị Lê, spesialrådgiver, PhD, Oslo (medlem)

 

 

Mai Anh Thị Lê er ansatt i Statsbygg og har stor faglig tyngde innen ulike eiendomsfaglige områder. Hun er opptatt av at byggenes funksjonalitet understøtter brukernes virksomhet, samtidig som blant annet miljøhensyn og universell utforming er ivaretatt. I Statsbygg har hun bidratt til at organisasjonen er nyskapende og endringsvillig til å ta i bruk teknologiske muligheter for effektivisering. Mai Anh er utdannet sivilingeniør i bygg- og miljøteknikk

 

Tor Inge Hjemdal, medlem av juryen for Statens pris for byggkvalitet 2018-2021
Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør, sivilarkitekt MNAL, Oslo (medlem)

 

 

Tor Inge Hjemdal er administrerende direktør i Design og arkitektur Norge - DOGA. Han er også styremedlem i ROM. Han har erfaring som prosjektleder fra store prosjekter og er vinner av internasjonale arkitektkonkurranser. Han har erfaring fra kuratering, forelesning og undervisning nasjonalt og internasjonalt. Hjemdal er utdannet sivilarkitekt fra NTNU.

 

Mari Bergset, varamedlem av juryen for Statens pris for byggkvalitet 2018-2021
 
Mari Bergset, daglig leder, landskapsarkitekt MNLA, Tromsø (medlem)

 

 

Bergset er utdannet landskapsarkitekt og driver eget landskapsarkitekturkontor i Tromsø. Hun har 16 års erfaring fra ulike landskapsarkitekt- og arkitektkontor i Oslo og Tromsø. Hun har vært løpende involvert i undervisning gjennom sensoroppdrag for Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), samt masterkurs, veiledning og koordinering i forbindelse med opprettelse av ny master i landskapsarkitektur i et samarbeid mellom AHO og UiT Noregs arktiske universitet.

 

Cecilie Bjerke Skjømming, varamedlem av juryen for Statens pris for byggkvalitet 2018-2021
 
Cecilie Bjerke Skjømming, sivilarkitekt MNAL, Kristiansand (varamedlem)

 

 

Cecilie Bjerke Skjømming er arkitekt og nasjonal leder av Asplan Viaks arkitektavdelingen. Hun har erfaring fra prosjektering og ledelse hos Asplan Viak de siste 10 årene, og før dette bred arkitektpraksis fra mindre arkitektkontor. Skjømming har vært Leder av Agder Arkitektforening 2013-2017 og tidligere styremedlem i Bygg21. For tiden er hun engasjert i arbeidet med Klimaveikart for Agder med fokus på «Bygg» for Aust- og Vest-Agder Fylkeskommune. Skjømming er utdannet sivilarkitekt ved NTNU, 1995.

 

Arne Smedsvig, varamedlem av juryen for Statens pris for byggkvalitet 2018-2021
 
Arne Smedsvig, daglig leder, landskapsarkitekt MNLA, Bergen (varamedlem)

 

 

Arne Smedsvig er partner og daglig leder for Smedsvig Landskapsarkitekter AS i Bergen siden oppstarten i 1990. I løpet av sin karriere har Smedsvig fått omfattende samarbeidserfaring der plan, arkitektur og design behandles i en integrert prosess fram mot det endelige bygde prosjekt. Han har master i landskapsarkitektur fra Norges- miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), 1980.