Handelsstedet Bærums Verk (1988)

Handelsstedet Bærums Verk, med røtter tilbake til 1600-tallet, ble et forbilledlig bindeledd mellom fortid og nåtid, mente juryen for Byggeskikkprisen.

Sist endret 04.07.2019
1988 Bærum Verk kjøpesenter, Statens byggeskikkpris 1988, ukjent fotograf.jpg
Handelsstedet Bærums Verk var et viktig industriområde i 400 år før det omgjort til et kjøpesenter med omkringliggende småbutikker, restauranter og kunst- og håndverksforretninger. Foto: ukjent

Hva: kjøpesenter på historisk grunn med fredede bygninger
Arkitekt: Niels Torp A/S
Byggherrer: Ingegjerd og Harald Løvenskiold
Jurymedlemmer: leder Randi Kvam, NAL; Ralph Nordberg, Statens byggeskikkutvalg; Knut Bye, Byggfagrådet
Fra juryens begrunnelse: Handelsstedet Bærums Verk er fundert på andre idealer enn de store sammenhengende kjøpegulvene. Ideen med senteret er at det skulle være et bindeledd mellom historie og nåtid. Den nye bebyggelsen har sterke røtter i eldre byggeskikk, men med detaljer og uttrykk fra vår egen tid. Bærums Verk er blitt et viktig sosialt møtested i et helt nytt boligområde.

Les mer om vinnerne

Husbanken foreslo å samle vinnerne av Statens byggeskikkpris mellom to permer i forbindelse med at prisen hadde 25-årsjubileum i 2007. Resultatet ble boka «Forbilder», som ble utgitt av fem departementer. Her kan du lese mer om vinnerne fra 1983 til 2007.