Iglebæk bilanlegg (1992)

Iglebæk bilanlegg på Ensjø i Oslo ble trukket fram som et forbilde og et byggverk med høy estetisk karakter.

Sist endret 04.07.2019
1992 Iglebæk bilanlegg, Statens byggeskikkpris 1992, fotograf Jiri Havran.jpg
Iglebæk bilanlegg på Ensjø i Oslo. Foto: Jiri Havran

Hva: industribygning med salgshall, kontorer og bilverksted
Arkitekt: Torstein Ramberg
Byggherrer: Kolberg Motors AS og Iglebæk AS
Jurymedlemmer: leder Ellen de Vibe, Statens byggeskikkutvalg; Ole Hovland, Byggenæringens fellesråd; Knut Hjeltnes, NAL
Fra juryens begrunnelse: Dette er et solid og varig byggverk med en enkel byggeskikk basert på dagens teknologi og funksjon. Når omgivelsene er sammensatte og til dels av lav kvalitet, er det viktig at nye enkeltbygg får høyere estetisk kvalitet. Dette kan danne forbilde for andre prosjekter.

Husbanken foreslo å samle vinnerne av Statens byggeskikkpris mellom to permer i forbindelse med at prisen hadde 25-årsjubileum i 2007. Resultatet ble boka «Forbilder», som ble utgitt av fem departementer. Her kan du lese mer om vinnerne fra 1983 til 2007.