Statutter for Statens pris for byggkvalitet 2022-2025

Statens pris for byggkvalitet er Kommunal- og distriktsdepartementets pris for fremragende byggkvalitet.

Sist endret 27.06.2023

Formål

Statens pris for byggkvalitet er en hederspris som skal løfte fram nye forbildebygg som bidrar til å heve, fornye og utvikle byggkvalitet lokalt og nasjonalt.

Kriterier

Kandidater til prisen skal

  • ha fremragende byggkvalitet
  • være et resultat av gode og innovative byggeprosesser

Kommunal- og distriktsdepartementet fastsetter årlig et tema for prisen.

Prosjekter som blir foreslått til prisen må ha ferdigattest utstedt tidligst 3 år i forkant.

Definisjon av byggkvalitet

Byggkvalitet er kvaliteter som bygninger har i seg selv og i samspill med omgivelsene. Kvalitetene er knyttet til miljø, klima, tilgjengelighet og byggeskikk. Samlet skal kvalitetene bidra til gode bygg for brukerne og samfunnet.

Hvordan foreslå kandidater til prisen

Det er åpen forslagsrett for prisen. Alle kan foreslå kandidater, og det er mulig å foreslå egne bygg. Dokumentasjon som må følge forslaget:

  • beskrivelse av prosjektet og prosessen
  • fotografier og tegningsunderlag

Forslag sendes til Direktoratet for byggkvalitet, som er sekretariat for prisen.

Juryen

Kandidatene til prisen bedømmes av en fagjury som er oppnevnt av Kommunal- og distriktsdepartementet. Juryen gir en skriftlig redegjørelse for valget av vinner. Juryen oppnevnes for en periode på fire år. 

Prisens innhold

Vinneren av prisen mottar en plakett som settes på eller i bygningen, og et diplom. I tillegg vil vinneren bli løftet fram som forbilde for god byggkvalitet, både i mediene og i ulike fagfora. Departementet kan gi hedrende omtale og diplom til nominerte kandidater som utmerker seg.

Kommunal- og distriktsdepartementet, 2. mars 2022