Ulstein Arena vant Statens pris for byggkvalitet

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland overrakte i dag Statens pris for byggkvalitet til Ulstein Arena under Byggkvalitetsdagen i Oslo. - Anlegget er resultat av planmessig arbeid med sentrumsutvikling i Ulsteinvik, sier Mæland.

Sist endret 27.06.2023
Ulstein_Arena_1_Foto-Per_Eide_Studio_1240x650.jpg

Anlegget har et nytt og moderne uttrykk og formspråk som løfter nærområdet. Foto: Per Eide Studio

Ulstein_Arena_2_Foto-Per_Eide_Studio_1240x650.jpg

Ulstein Arena ligger blant historisk bebyggelse i Ulsteinvik. Foto: Per Eide Studio

Ulstein_Arena_3_Foto-Per_Eide_Studio_1240x650.jpg

Ulstein Arena har en åpen fasade også på baksiden, som gir liv til uterommet. Foto: Per Eide Studio

Ulstein Arena er årets vinner av Statens pris for byggkvalitet i konkurranse med Moholt 50|50 i Trondheim og Youngskvartalet i Oslo. Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland og juryleder Erling Lae overrakte prisen til byggherren Ulstein kommune under Byggkvalitetsdagen i Oslo i dag. Anlegget er tegnet av Lund+Slaatto Arkitekter.

- Anlegget er resultat av planmessig arbeid med sentrumsutvikling i Ulsteinvik. Dette har blitt en attraktiv møteplass for byen. Her mener jeg at juryen har kommet fram til et forbildebildebygg som bidrar til å heve, fornye og utvikle byggkvalitet lokalt og nasjonalt, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Ulstein Arena er et idretts- og kulturhus som rommer mange funksjoner. Her kan barn og voksne lese og låne bøker på biblioteket, ta seg en svømmetur i svømmehallen, spille fotball, basket eller håndball i idrettshallen, eller klatre i klatrehallen. Anlegget har også tilført byen nye møteplasser utendørs. Åpne vindusflater gjør at aktiviteter og interiør blir synlig utenfra. Dette gir liv til uterommene, og trygghet for barn og unge når det er mørkt ute.

Et forbildebygg

I juryens begrunnelse heter det blant annet at Ulstein Arena bidrar til god byggkvalitet og stedsutvikling, og til å løfte nærområdet:

"Ulstein Arena er et forbildebygg som bidrar til å heve, fornye og utvikle byggkvalitet lokalt og nasjonalt. Med gode byggeprosesser har byggherre, prosjekterende og utførende sammen skapt et godt, bærekraftig og stedstilpasset anlegg. Samlokalisering av flere offentlige funksjoner er arealeffektivt og gir samtidig nye møteplasser for lokalsamfunnet, både inne og ute. Den fremragende fortettingen gir god stedsutvikling og løfter hele nærområdet. Ulsteinvik har fått et anlegg som innbyggerne kan være stolte av og ha eierskap til." (utdrag)

Tidligere fylkesmann Erling Lae leder fagjuryen for Statens pris for byggkvalitet. Juryen har vurdert totalt 80 forslag til prisen i prosessen fram mot nominering og kåring av vinner.

– Gjennom en inkluderende og innovativ prosess har Ulstein kommune som byggherre, skapt et anlegg som befolkningen og det lokale næringslivet har stort eierskap til, er stolte av og bruker mye. Det store volumet på anlegget er varsomt tilpasset Ulsteinviks skala og tette bystruktur.

Ulstein Arena er et forbilde og en inspirasjon for andre mindre byer og tettsteder i Norge, sier Lae.

Hedrende omtale

Moholt 50|50, Studentsamskipnaden i Trondheim sin revitalisering av Moholt studentby og Youngskvartalet, et bymiljøprosjekt i Oslo sentrum, mottok hedrende omtale fra fagjuryen.

Om prisen

Statens pris for byggkvalitet er en videreføring av tidligere Statens byggeskikkpris. Prisen er en hederspris som skal løfte fram nye forbildebygg som bidrar til å heve, fornye og utvikle byggkvalitet lokalt og nasjonalt.

Kandidatene til prisen skal ha fremragende byggkvaliteter og være resultat av gode og innovative byggeprosesser. Kvalitetene er knyttet til miljø, klima, tilgjengelighet og byggeskikk. Samlet skal kvalitetene bidra til gode og bærekraftige bygg for brukerne og samfunnet. For årets pris har Kommunal- og moderniseringsdepartementet også ønsket å legge vekt på god fortetting.

Kandidatene til prisen bedømmes av en fagjury som er oppnevnt av departementet. Juryen gir en skriftlig redegjørelse for valget av vinner. Juryen ledes av tidligere fylkesmann Erling Lae. I juryen sitter sivilarkitekt Heidi Bjøru fra Tromsø, sivilingeniør Bård Kåre Flem fra Trondheim, professor Eli-Kirstin Eide fra Bergen, sjefingeniør PhD Mai Anh Thị Lê fra Oslo og administrerende direktør Tor Inge Hjemdal fra Oslo.

Prisen deles ut av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Direktoratet for byggkvalitet er sekretariat for prisen.

Les om prosjektet og juryens begrunnelse