Bruk av Altinn i byggesøknadsprosessen

Mange bedrifter får store mengder meldinger i Altinn-innboksen. Her er våre tips til hvordan organisasjonen kan bruke Altinn på en god måte.

Sist endret 08.05.2020

  • Bruk søkefeltet for å finne meldinger

  • Rydd opp i varslingsadresser

  • Bruk underorganisasjonsnummer

Fellestjenester BYGG

Direktoratet for byggkvalitet utvikler Fellestjenester BYGG. Fellestjenester BYGG gjør det mulig å sende nabovarsler, søknader og erklæringer digitalt.

Har du tilbakemeldinger?

Vi jobber kontinuerlig sammen med Altinn for å bedre brukeropplevelsen for digitale byggesøknader.

Ta kontakt med DiBK på e-post: ftb@dibk.no