Elektronisk nabovarsel fra Norkart

Norkart har byttet ut rekommanderte brevsendinger med en digital prosess der nabovarsel sendes og mottas via altinn.

Sist endret 11.10.2018

Dette er raskere, enklere og billigere enn slik det har vært gjort frem til nå, både for søker og nabo.

Søkeren lager nabovarselet digitalt og betaler via betalingstjenesten Nets. Deretter sendes det elektroniske nabovarselet automatisk til de valgte naboenes innboks hos Altinn.

Dersom noen av naboene har merknader, kan de åpne vedlegget hos Altinn, skrive inn sine kommentarer, signere digitalt og sende svaret i retur til søker via Altinn.

Målgruppe for tjenesten

Elektronisk nabovarsel er i dag tilgjengelig for alle via e-torg.no, og via Arkitektbedriftenes system MAKS10.

Alle som skal bygge eller rive noe på sin eiendom og må sende nabovarsel, kan bruke denne digitale løsningen.

Illustrasjon fra Norkarts løsning

Illustrasjon fra Norkarts løsning Elektronisk nabovarsel

Kontaktpersoner:

Ta gjerne kontakt med Norkart for mer informasjon om Elektronisk nabovarsel.

Jorunn Kragset, forretningsutvikler
[email protected]

Aksel Olsen, produktutvikler
[email protected]