Presentasjoner fra fagdag om brann 2018

Den femte fagdagen om brann ble arrangert 13. desember 2018. Her kan du bla deg gjennom presentasjonene som ble holdt.

Sist endret 20.12.2018

Deltakerne på fagdagen fikk presentert resultater fra flere prosjekter som nylig er gjennomført av RISE Fire Research.

Her kan du bla deg gjennom presentasjonene som ble holdt

Presentasjon av prosjekter ved RISE Fire Research som støttes av DiBK innenfor forskningsavtalen med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB):