Faglig påfyll om energi og miljø for håndverkere

Fagtreff for håndverkere ble gjennomført i høsten 2018 og våren 2019 for håndverkere for å gi faglig påfyll om energi og miljø. Nedenfor finner du artikler fra fagtreffene om unngå gift på jobben og lenker til artikler om avfallsbehandling, energikrav, smart oppussing og ettermontering av ventilasjonsanlegg

Slik unngår du gift på jobb

1. Snu tuben eller boksen og se etter faresymboler

2. Velg miljømerkede produkter - hvis det finnes

3. Spør etter produkter uten farlige stoffer

4. Sjekk sikkerhetsdatabladet for produktet

5. Velg en annen løsning

6. Bruk produkter med farlige stoffer kun der det er helt nødvendig - og så lite som mulig