Publisert 21. november 2013

Byggesaksblanketter

/link/7a1ca00e19b0439c94537ab2eec2bf8f.aspx?id=5817&epslanguage=no

Last ned søknadsskjemaer og blanketter.

  • Blankettene på denne siden er passive pdf-dokumenter og ment som et alternativ for dem som ikke ønsker å bruke ByggSøk. Blankettene må skrives ut og fylles ut manuelt.
  • Unntaket er blankett 5191 Plan for uavhengig kontroll, som ligger her som en utfyllbar blankett. Denne skal kun sendes fra ansvarlig kontrollerende til ansvarlig søker, og er derfor ikke implementert i ByggSøk.
  • Det er mulig å kjøpe utfyllbare blanketter fra private aktører, som blant andre Sem & Stenersen Prokom og Standard Online.
  • Har du spørsmål om hvilke blanketter du skal bruke eller hvordan du skal fylle dem ut, må du ta kontakt med kommunen som skal motta dem.

 

 

Nabovarslingsblanketter

 

Blankett   Bokmål Nynorsk
5154 Nabovarsel  5154 5154N
5155 Opplysninger gitt i nabovarsel  5155 5155N
5156 Kvittering for nabovarsel  5156  5156N
  Alle nabovarslingsblankettene ZIP-fil  ZIP-fil

 

Søknadsblanketter

 

Blankett   Bokmål Nynorsk
5151 Søknad om igangsettingstillatelse  5151  5151N
5153 Søknad om tiltak uten ansvarsrett  5153  5153N
5167 Søknad om ferdigattest  5167  5167N
5168 Søknad om endring av tillatelse  5168  5168N
5169 Søknad om midlertidig brukstillatelse  5169  5169N
5174 Søknad om tillatelse til tiltak  5174  5174N
5175 Opplysninger om tiltakets ytre rammer  5175  5175N
19462 Søknad om sentral godkjenning 19462 19462N
  Alle søknadsblanketter  ZIP-fil ZIP-fil 

 

Vedlegg til søknaden

 

Blankett   Bokmål Nynorsk
5176 Boligspesifikasjon i matrikkel 5176 5176N
5177 Søknad om Arbeidstilsynets samtykke 5177 5177N
5178 Sluttrapport med avfallsplan for nybygg 5178  5178N
5179 Sluttrapport med avfallsplan for rehabilitering og riving 5179 5179N
5185 Gjennomføringsplan 5185 5185N
  Alle vedlegg til søknaden  ZIP-fil  ZIP-fil

 

Blanketter for ansvarsrett

 

Blankett   Bokmål Nynorsk
5148 Samsvarserklæring  5148  5148N
5149 Kontrollerklæring med sluttrapport  5149  5149N
5159 Vedlegg til søknad om ansvarsrett  5159  5159N
5160 Referanseprosjekter  5160  5160N
5181 Søknad om ansvarsrett  5181  5181N
5183 Opphør av ansvarsrett  5183  5183N
5184 Søknad ansvarsrett som selvbygger  5184  5184N
5187 Erklæring for selvbygger  5187  5187N
  Alle blanketter for ansvarsrett ZIP-fil ZIP-fil

 

Blanketter for uavhengig kontroll

 

Blankett   Bokmål Nynorsk
5191 Plan for uavhengig kontroll  5191  5191N
5192 Melding om åpent avvik fra ansvarlig kontrollerende til kommunen  5192  5192N
19463 Referanseprosjekter til søknad om sentral godkjenning  19463  19463N
5181 Søknad om ansvarsrett  5181  5181N
5149 Kontrollerklæring med sluttrapport  5149  5149N
  Alle blanketter for uavhengig kontroll  ZIP-fil  ZIP-fil

 

Alle blanketter
Alle blanketter på bokmål
Alle blankettar på nynorsk

BESØKSADRESSER

Mariboes gate 13 0183 OSLO
Hunnsvegen 5 2821 GJØVIK

POSTADRESSE
Postboks 8742 Youngstorget
0028 OSLO 

FAKTURAADRESSE

Direktoratet for byggkvalitet
Fakturamottak DFØ
Postboks 4104
2307 Hamar
Organisasjonsnr: 974 760 223 Mail icon     Rss icon