Publisert 21. november 2013

Byggesaksblanketter

Last ned søknadsskjemaer og blanketter.

Blankettene på denne siden er passive pdf-dokumenter og ment som et alternativ for dem som ikke ønsker å bruke ByggSøk. Blankettene må skrives ut og fylles ut manuelt.

 

Unntaket er blankett 5191 Plan for uavhengig kontroll, som ligger her som en utfyllbar blankett. Denne skal kun sendes fra ansvarlig kontrollerende til ansvarlig søker, og er derfor ikke implementert i ByggSøk.

 

Det er mulig å kjøpe utfyllbare blanketter fra private aktører, som blant andre Sem & Stenersen Prokom og Standard Online.

 

Bruk ByggSøk dersom du ønsker å fylle ut blankettene elektronisk.

Søknad om byggetillatelse for alle tiltak kan også fylles ut og sendes elektronisk til kommunen gjennom ByggSøk. Dersom din kommune ikke mottar elektroniske søknader, kan du likevel fylle søknaden ut i ByggSøk. Du må da sende utskriftene som ByggSøk genererer til kommunen manuelt. Fyll ut søknad i ByggSøk her.

 

 

Nabovarslingsblanketter


Blankett
Bokmål Nynorsk
5154 Nabovarsel  5154 5154N
5155 Opplysninger gitt i nabovarsel
 5155 5155N
5156 Kvittering for nabovarsel
 5156  5156N
  Alle nabovarslingsblankettene ZIP-fil  ZIP-fil

 

Søknadsblanketter


Blankett
Bokmål Nynorsk
5151 Søknad om igangsettingstillatelse
 5151  5151N
5153 Søknad om tiltak uten ansvarsrett
 5153  5153N
5167 Søknad om ferdigattest
 5167  5167N
5168 Søknad om endring av tillatelse  5168  5168N
5169 Søknad om midlertidig brukstillatelse  5169  5169N
5174 Søknad om tillatelse til tiltak  5174  5174N
5175 Opplysninger om tiltakets ytre rammer  5175  5175N
19462 Søknad om sentral godkjenning 19462 19462N
  Alle søknadsblanketter  ZIP-fil ZIP-fil 

 

Vedlegg til søknaden


Blankett
Bokmål Nynorsk
5176 Boligspesifikasjon i matrikkel
5176 5176N
5177 Søknad om Arbeidstilsynets samtykke
5177 5177N
5178 Sluttrapport med avfallsplan for nybygg
5178  5178N
5179 Sluttrapport med avfallsplan for rehabilitering og riving
5179 5179N
5185 Gjennomføringsplan
5185 5185N
  Alle vedlegg til søknaden
 ZIP-fil  ZIP-fil

 

Blanketter for ansvarsrett


Blankett
Bokmål Nynorsk
5148 Samsvarserklæring
 5148  5148N
5149 Kontrollerklæring med sluttrapport
 5149  5149N
5159 Vedlegg til søknad om ansvarsrett
 5159  5159N
5160 Referanseprosjekter
 5160  5160N
5181 Søknad om ansvarsrett
 5181  5181N
5183 Opphør av ansvarsrett
 5183  5183N
5184 Søknad ansvarsrett som selvbygger
 5184  5184N
5187 Erklæring for selvbygger  5187  5187N
  Alle blanketter for ansvarsrett
ZIP-fil ZIP-fil

 

Blanketter for uavhengig kontroll


Blankett
Bokmål Nynorsk
5191 Plan for uavhengig kontroll  5191  5191N
5192 Melding om åpent avvik fra ansvarlig kontrollerende til kommunen
 5192  5192N
19463 Referanseprosjekter til søknad om sentral godkjenning
 19463  19463N
5181 Søknad om ansvarsrett  5181  5181N
5149 Kontrollerklæring med sluttrapport  5149  5149N
  Alle blanketter for uavhengig kontroll
 ZIP-fil  ZIP-fil

 

Alle blanketter
Alle blanketter på bokmål
Alle blankettar på nynorsk

Del denne artikkelen

BESØKSADRESSER

Mariboes gate 13 0183 OSLO
Hunnsvegen 5 2821 GJØVIK

POSTADRESSE
Postboks 8742 Youngstorget
0028 OSLO 

FAKTURAADRESSE

Direktoratet for byggkvalitet
Fakturamottak DFØ
Postboks 4104
2307 Hamar
Organisasjonsnr: 974 760 223 Mail icon     Rss icon