Publisert 21. november 2013

Byggesaksblanketter

/link/7a1ca00e19b0439c94537ab2eec2bf8f.aspx?id=5817&epslanguage=no

Her finner du søknadsskjemaer og blanketter til byggesaken

  • Velg "blanketter for lagring" hvis du fylle dem ut elektronisk.
  • Velg "blanketter for utskrift" dersom du ønsker å fylle ut blankettene for hånd.

 

Nabovarslingsblanketter

Blanketter for lagringBlanketter for utskrift 
Blankett   Bokmål Nynorsk Bokmål Nynorsk
5154 Nabovarsel 5154 5154N  5154 5154N
5155 Opplysninger gitt i nabovarsel 5155 5155N  5155 5155N
5156 Kvittering for nabovarsel 5156 5156N  5156  5156N
 Alle nabovarslingsblankettene ZIP-fil ZIP-fil ZIP-fil  ZIP-fil

 

 

 Søknadsblanketter til byggesaken

Blanketter for lagringBlanketter for utskrift
Blankett   Bokmål Nynorsk Bokmål Nynorsk
5151 Søknad om igangsettingstillatelse 5151 5151N  5151  5151N
5153 Søknad om tiltak uten ansvarsrett 5153 5153N  5153  5153N
5167 Søknad om ferdigattest 5167 5167N  5167  5167N
5168 Søknad om endring av tillatelse 5168 5168N  5168  5168N
5169 Søknad om midlertidig brukstillatelse 5169 5169N  5169  5169N
5174 Søknad om tillatelse til tiltak 5174 5174N  5174  5174N
5175 Opplysninger om tiltakets ytre rammer 5175 5175N  5175  5175N
 Alle søknadsblanketter ZIP-fil ZIP-fil  ZIP-fil ZIP-fil 

 

 

 Vedlegg til søknaden 

Blanketter for lagringBlanketter for utskrift
Blankett   Bokmål Nynorsk Bokmål Nynorsk
5176 Boligspesifikasjon i matrikkel 5176 5176N 5176 5176N
5177 Søknad om Arbeidstilsynets samtykke 5177 5177N 5177 5177N
5178 Sluttrapport med avfallsplan for nybygg 5178 5178N 5178  5178N
5179 Sluttrapport med avfallsplan for rehabilitering og riving 5179 5179N 5179 5179N
5185 Gjennomføringsplan 5185 5185N 5185 5185N
 Alle vedlegg til søknaden ZIP-fil ZIP-fil  ZIP-fil  ZIP-fil

 

 

  Blanketter for ansvarsrett

Blanketter for lagringBlanketter for utskrift
Blankett   Bokmål Nynorsk Bokmål Nynorsk
5148 Samsvarserklæring 5148 5148N  5148  5148N
5149 Kontrollerklæring med sluttrapport 5149 5149N  5149  5149N
5159 Vedlegg til søknad om ansvarsrett 5159 5159N  5159  5159N
5160 Referanseprosjekter 5160 5160N  5160  5160N
5181 Søknad om ansvarsrett 5181 5181N  5181  5181N
5183 Opphør av ansvarsrett 5183 5183N 5183 5183N
5184 Søknad ansvarsrett som selvbygger 5184 5184N  5184  5184N
5187 Erklæring for selvbygger 5187 5187N  5187  5187N
 Alle blanketter for ansvarsrett ZIP-fil ZIP-fil ZIP-fil ZIP-fil

 

 

Blanketter for uavhengig kontroll

Blanketter for lagringBlanketter for utskrift
Blankett   Bokmål Nynorsk Bokmål Nynorsk
5191 Plan for uavhengig kontroll 5191 5191N  5191  5191N
5192 Melding om åpent avvik fra ansvarlig kontrollerende til kommunen 5192 5192N  5192  5192N
19463 Referanseprosjekter til søknad om sentral godkjenning 19463 19463N  19463  19463N
5181 Søknad om ansvarsrett 5181 5181N  5181  5181N
5149 Kontrollerklæring med sluttrapport 5149 5149N  5149  5149N
 Alle blanketter for uavhengig kontroll ZIP-fil ZIP-fil  ZIP-fil  ZIP-fil

 

 

Blanketter for sentral godkjenning

Blanketter for lagringBlanketter for utskrift 
Blankett   Bokmål Nynorsk Bokmål Nynorsk
19462 Søknad om sentral godkjenning av foretak 19462 19462N  19462 19462N
19463 Referanseprosjekter til søknad om sentral godkjenning 19463 19463N  19463N 19463N

 

 

Alle blanketter for lagring

Alle blanketter for utskrift

Bokmål Nynorsk Bokmål Nynorsk

 

 

BESØKSADRESSER

Mariboes gate 13 0183 OSLO
Hunnsvegen 5 2821 GJØVIK

POSTADRESSE
Postboks 8742 Youngstorget
0028 OSLO 

FAKTURAADRESSE

Direktoratet for byggkvalitet
Fakturamottak DFØ
Postboks 4104
2307 Hamar
Organisasjonsnr: 974 760 223 

 

 

Mail icon     Rss icon