Spørsmål og svar om byggevarer

Hva er en byggevare eller en ytelseserklæring? Hvilke regler gjelder ved import av byggevarer til Norge? Hvordan er det europeiske regelverket for omsetning av byggevarer? Finn svaret her.

Sist endret 12.03.2019