Spørsmål og svar om byggevarer

Hva er en byggevare eller en ytelseserklæring? Hvilke regler gjelder ved import av byggevarer til Norge? Hvordan er det europeiske regelverket for omsetning av byggevarer? Finn svaret her.

Sist endret 12.03.2019

  • Hva er en ytelseserklæring?

  • Hva kreves av dokumentasjon for sammensatte produkter?

  • Jeg ønsker å importere et ferdig trehus fra utlandet. Hva er reglene og hva er det som kreves av dokumentasjon?

  • Jeg har tenkt å importere overtrykkshaller i Norge. Hva er det som kreves av dokumentasjon?

  • Kan et CE-merket produkt brukes i byggverk uten videre?

  • Er det slik at et produkt som er tilgjengelig i andre EØS-land kan importeres til Norge uten videre?

  • Hva er en innledende typeprøving?

  • Hva er dokumentasjonskravene for leskur, venteskur, busskur, røykeskur, sykkelskur og tilsvarende konstruksjoner?