Brannmaling skal dokumenteres

Brannmaling forbedrer brannmotstanden til bygningsdeler, og er derfor en viktig byggevare. På linje med andre byggevarer, skal produktets egenskaper dokumenteres.

Sist endret 31.10.2014

Denne artikkelen ble publisert for en tid tilbake. Vi har tatt vare på den fordi den kan vise nyttig innhold, men merk at innholdet kan være mangelfullt eller ikke oppdatert i henhold til dagens regelverk.

Dokumentasjonen er produsentens ansvar.

Det finnes ingen harmonisert produktstandard for brannmaling. Produsenten kan derfor dokumentere egenskapene på en av to måter:

  1. Frivillig CE-merke brannmalingen. Dette innebærer at produktet går gjennom en europeisk teknisk bedømmelse.
  2. Dokumentere egenskapene uten CE-merking.

Produktsertifisering er nødvendig

Uavhengig av hvilken metode produsenten bruker for å dokumentere egenskapene, kreves det at et tredjepartsorgan har utført en produktsertifisering av brannmalingen. Det er ikke tilstrekkelig med en klassifiseringstest av brannmalingens egenskaper.

Produktsertifiseringen sikrer at brannmalingens egenskaper blir bekreftet før omsetning, og i tillegg at produsentens produksjonskontroll fortløpende blir inspisert. Denne kontrollen sikrer igjen at brannmalingen som produseres i serieproduksjon har de samme egenskapene som produsenten angir i produktdokumentasjonen som følger med brannmalingen.

Markedsføring av produktet

I markedsføring av brannmaling, skal distributøren kunne henvise til produktdokumentasjonen slik at kunden er trygg på at brannmalingen er tilstrekkelig dokumentert og kan omsettes i Norge. Det er i strid med regelverket (DOK-forskriften) å bare henvise til at brannmalingen er brukt i andre byggeprosjekter uten at det foreligger tilstrekkelig produktdokumentasjon.

Bruk av produktet

Det er viktig at brannmalingen brukes på en riktig måte og innenfor sitt bruksområde. Det er en klar sammenheng mellom underlaget og brannmalingen, som må sees som enhet. Man kan ikke bruke en brannmaling som er dokumentert i forhold til en brannmalt yttervegg for å oppgradere en dør, eller en hvilken annen som helst konstruksjon enn den som nøyaktig er angitt i bruksanvisningen.

I tillegg vil brannmalingen vil ha ulik effekt avhengig av størrelse på overflaten, samt type profiler, der brannmalingen skal påføres. Det er derfor veldig viktig å lese bruksanvisning nøye. Brannmaling med dokumentert overflateklassifisering (eksempelvis B-s1, d0) er ikke relevant der det er krav til gjennombrenning (klasse EI).

Produktdokumentasjon

Avhengig av hvilken metode man velger for dokumentasjon av produktegenskapene må produktet enten ha ytelseserklæring og CE-merking for CE-merkede produkter, eller dokumentasjon og merking for ikke CE-merkede produkter.

I tillegg skal alle produkter følges av:
Bruksanvisning
Sikkerhetsdatablad
Sikkerhetsinformasjon