Merking og tilsyn med pukk i 2015

Direktoratet for byggkvalitet vil øke kunnskapen om kvalitet på byggeråstoff og sikre at kravene om CE-merking overholdes. I 2015 skal opplæring og tilsyn bidra til at alle landets pukkverk har CE-merking på plass innen året er omme.

Sist endret 05.01.2015
Pukk_620_web.jpg
Kunnskapen om kvalitet på byggeråstoff skal økes. Direktoratet for byggkvalitet er blant arrangørene av seminar om CE-merking av pukk. Foto: Ilja C. Hendel

- En gjennomgang viser at kunnskapen om kvalitet på byggeråstoffer er lav og at kravene om CE-merking i liten grad overholdes, sier spesialrådgiver Olav Ø. Berge i Direktoratet for byggkvalitet. Det er lav kunnskap i bransjen om forskrift og krav, om byggherrenes spesifikasjoner og om tjenester som tilbys.

CE-merking skal sikre kvalitet

Direktoratet er myndighet for markedstilsyn med produkter til byggverk. En av oppgavene er å se til at kravene til CE-merking følges. Direktoratet samarbeider nært med Direktoratet for mineralforvaltning, Norsk Bergindustri og Maskinentreprenørenes Forbund. Norges geologiske undersøkelser har kartlagt forekomster og drift ved 534 pukkverk.

- Selv om CE-merking er et formalkrav har det også til hensikt å sikre like konkurransevilkår for alle leverandører og et mål om god kvalitet i byggverk, sier Berge.

En todelt kampanje skal sørge for at kompetansen om kvalitet og regelverk øker. Kampanjen som settes i gang i januar, består av en opplærings- og informasjonsdel, og en tilsynsdel.

Opplæring og informasjon

Det første informasjonsseminaret arrangeres 21. januar, i samarbeid med Maskinentreprenørenes forening i tilknytning til Arctic Entrepreneur (tidligere Anleggsdagene).

Tilsyn med uttakssteder kommer

Etter seminaret får pukkleverandørene en formell henvendelse om innsending av dokumentasjon av CE-merking.

- Tilsynet omfatter innrapportering til oss om bruk av CE-merking, ytelseserklæring og om bedriftens system for produksjonskontroll og prøveuttak. Dersom bedriften innen utgangen av 2015 ikke tilfredsstiller disse kravene, vil direktoratet kunne sette i verk sanksjoner overfor det enkelte uttak, sier Berge.

Siden 1. januar 2014 har det vært krav i Norge om at omsetning av alle tilslags-materialer til byggverk skal ha CE-merking. Kravet gjelder alle byggevarer som kommer inn under en såkalt harmonisert standard. I praksis vil dette derfor gjelde for alle former for byggeråstoffer og tilslagsmaterialer som omsettes til bruk i byggverk.

- Alt av veibygging og tomteopparbeidelse regnes som byggverk. Unntakene vil være fyllmasser og masseuttak til bruk i eget anlegg, forklarer Berge.

Tilsyn med pukk 2015

Opplæring og tilsyn skal bidra til at alle pukkverk har CE-merket sine produkter innen utgangen av 2015.

Leverandører er velkomne til å stille spørsmål om forståelsen eller omfanget av kravene: post@dibk.no.

En generell innføring i regelverket og om temaet produkter til byggverk finnes på vår nettside.