Tilsyn med tappearmaturer

Direktoratet starter tilsyn med tappearmaturer i høst.

Sist endret 21.10.2016
tappearmatur.jpg
Produktegenskaper skal dokumenteres. I høst gjennomfører Direktoratet for byggkvalitet tilsyn med tappearmaturer. Foto: Colourbox

Tilsynet retter seg mot produsenter, importører og distributører av tappearmaturer. Direktoratet gjennomfører tilsynet for å sikre at disse produktene omsettes med riktig produktdokumentasjon.

Produktegenskaper skal dokumenteres

Tilsynet gjennomføres som et dokumenttilsyn. Det vil si at direktoratet sjekker at egenskapene til byggevaren er dokumentert på en tilstrekkelig måte.

Den korrekte produktdokumentasjonen for en vare skal være i henhold til forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk.

Tappearmaturene skal ha produktdokumentasjon i henhold til relevant standard, enten NS-EN 200, NS-EN 817, NS-EN 1111 eller NS-EN 15091. I tillegg skal armaturene ha dokumentasjon på utlekking av tungmetaller.

Produktdokumentasjonen skal foreligge på norsk, svensk eller dansk, understreker ansvarlig for tilsynskampanjen.

Produsenter, importører og distributører av tappearmaturer, får brev hvor de blir bedt om å sende inn tilstrekkelig dokumentasjon innen fristen.

Konsekvenser av manglende dokumentasjon

Tilsynskampanjen har som mål å sikre at riktig dokumentasjon er på plass. Dersom dokumentasjonen mangler, kan produktene verken omsettes eller brukes i norske byggverk.

Avhengig av alvorlighetsgrad, kan direktoratet ta i bruk sanksjoner mot ulovlig omsetning. Direktoratet kan kreve omsetningsstans eller tilbaketrekking av produktet fra markedet, eventuelt gi tvangsmulkt eller overtredelsesgebyr.

Direktoratet følger opp markedsaktørene der hvor dokumentasjonen er mangelfull, feil eller ikke finnes.