Parselloppdeling av campingplasser. Endringer i TEK17 § 11-6

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender Direktoratet for byggkvalitet på høring forslag om endring i byggteknisk forskrift § 11-6 Tiltak mot brannspredning mellom byggverk.

Sist endret 09.08.2021

Status: Avsluttet

Høringsfristen var 09.11.2021.