Tilsyn med universell utforming

8. Sjekklister

8.1. Uteareal

Fig.6 Er uteareal egnet for lek og rekreasjon for alle aldersgrupper?
Fig.6 Er uteareal egnet for lek og rekreasjon for alle aldersgrupper? Foto. Tone Rønnevig

Foto. Tone Rønnevig

Uteareal

Kryss av for kva slag uteareal tilsynet gjeld:

(sett kryss)

Uteareal for allmenta

 

Felles uteareal for større bustadområde

 

Uteareal for bustadbygning med krav om heis

 

Uteareal for byggverk for publikum

 

Uteareal for arbeidsbygning

 

 

Dokumenttilsyn uteareal

 

Spørsmål

Sjekkpunkt

Heimel

Avvik

Merknader

0

Er uteopphaldsarealet etter sin funksjon eigna for leik, aktivitet og rekreasjon for alle aldersgrupper? Er det framkomeleg til leikeapparat?

Har uteopphalds -arealet gode lys- og soltilhøve?

Er det skjerma for støy og vibrasjonar?

TEK10 § 8-4

 

 

1

Blir det oppnådd trinnfri gangtilkomst med krav til stigningsforhold til uteopphaldsareal?

Dokumentasjon på stigningsforhold og trinnfri gangtilkomst frå parkering/køyrbar vei til området sitt uteopphaldsareal.

TEK10 §§

8-7 og

8-5

 

 

2

Er uteopphaldsareal lett å orientere seg til og i?

Dokumentasjon på orienteringspunkter og vegfinning.

Markering av gangsone over store plassar.

TEK10 § 8-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

Er parkering nær hovudtilkomst?

Dokumentasjon på parkeringstilhøve.

TEK10 § 8-9

 

 

 

 

1

 

 

2

Er avfallsløysing planlagt i uteareal?

Dokumentasjon på avfallsplassering med kort avstand frå bygning og trafikksikker tilkomst for tømming.

TEK10 §12-12

 

 

 

 

 

0

Er uteopphaldsareal tilgjengeleg og gir det likestilt bruk?

Plassering av benkar, utstyr og liknande.

TEK10 § 8-4

 

 

3

Er uteopphaldsareal vurdert m.o.t. støy?

Dokumentasjon på støytilhøve.

TEK10 § 13-6

 

 

Fig. 7 Avfallsstasjon med innkasthøyde for barn og personer som bruker rullestol. Innkastluke har kontrastfarge slik at denne er synlig.
Fig. 7 Avfallsstasjon med innkasthøyde for barn og personer som bruker rullestol. Innkastluke har kontrastfarge slik at denne er synlig. Foto: Solveig Dale

Foto: Solveig Dale

Byggjeplasstilsyn uteareal

 

Spørsmål

Sjekkpunkt

Heimel

Avvik

Merknader

1

Er parkering nær hovudtilkomst?

Dokumentasjon på parkeringsforhold

TEK10 § 8-9

 

 

2

Er nivåskilnader merkte og sikra?

Er nivåskilnader over 0,5 m sikra med rekkverk?

TEK10 § 8-4

 

 

2

Er utetrapp sikker i bruk?

Er trapp utført med markeringar og rekkverk?

TEK10 § 8-10

 

 

0

Er uteopphaldsareal tilgjengelag og gir det likestilt bruk?

Plassering av benkar, utstyr og liknande.

TEK10 § 8-4

 

 

2

Er gangtilkomst utan hinder?

Er gangtilkomst sikra mot fare for samanstøyt?

TEK10 §

8-4

 

 

 

 

1

Blir det oppnådd trinnfri gangtilkomst med krav til stigningsforhold til uteopphaldsareal?

Dokumentasjon på stigningsforhold og trinnfri gangtilkomst frå parkering/køyrbar veg til uteopphaldsareal i området.

TEK10 § §

8-7 og

8-5

 

 

2

3

Er uteopphaldsareal lette å orientere seg til og i, og er det skjerma mot støy slik at god taleforståing er oppnådd?

Dokumentasjon på orienteringspunktog vegfinning.

Markering av gangsone over store plassar.

TEK10 § 8-5

TEK10 §13-6

 

 

Fig. 8, 9, 10 Er atkomst uten hindringer, har uteoppholdsareal gode lydforhold, er trapp sikker i bruk?
Fig. 8, 9, 10 Er atkomst uten hindringer, har uteoppholdsareal gode lydforhold, er trapp sikker i bruk? Foto: Siri Helle, Tone Rønnevig

Foto: Siri Helle, Tone Rønnevig