Leter etter bærekraftige forbilder

Norges beste byggverk skal kåres og i år ønsker Statens pris for byggkvalitet å løfte fram de bærekraftige forbildene.

Sist endret 27.06.2023
Vindmøllebakken_01_by Helen & Hard_Foto_Sindre_Ellingsen_1240.jpg
Vindmøllebakken bofellesskap i Stavanger vant Statens pris for byggkvalitet 2020. Foto: Sindre Ellingsen

For fjerde år på rad deler Kommunal- og moderniseringsdepartementet ut Statens pris for byggkvalitet, som skal løfte fram nye forbildebygg. Tema for årets pris er bærekraft. — Vi må alle strekke oss for å bidra til at verden når bærekraftsmålene innen 2030. Byggsektoren er spesielt viktig for å bidra til miljømessig bærekraft og lavere utslipp. Derfor ønsker vi å løfte fram de gode eksemplene på bærekraftige byggverk gjennom Statens pris for byggkvalitet, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H).

Bærekraft

Kandidatene til prisen vurderes av en fagjury oppnevnt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Juryen ledes av Erling Lae, tidligere byrådsleder i Oslo og tidligere fylkesmann i Vestfold. — Juryen ønsker mange og gode forslag på bærekraftige byggverk fra hele landet. Prosjektene kan være bærekraftige på ulike måter - økonomisk, sosialt og ikke minst klima- og miljømessig. Dersom vi skal lykkes med å nå bærekraftsmålene innen 2030 så må byggesektoren gjennom store endringer. For eksempel vil en grønn sirkulær økonomi, som utnytter ressursene bedre og reduserer klimagassutslipp, være bidrag til å nå målene, sier juryleder Erling Lae. 


Leter etter fremragende byggkvalitet

Juryen er på jakt etter byggverk som er ferdigstilt i 2017 eller senere. Prosjektene må i tillegg til bærekraft ha fremragende byggkvaliteter og være et resultat av gode og innovative byggeprosesser. 
 


Medlemmene i fagjuryen for Statens pris for byggkvalitet 2018–2021 er: 


  • 
Erling Lae, tidligere fylkesmann, Oslo 

  • Mari Bergset, daglig leder, landskapsarkitekt MNLA, Tromsø
  • Heidi Bjøru, byplanlegger, sivilarkitekt MNAL, Tromsø 

  • Eli-Kirstin Eide, professor, interiørarkitekt MNIL, Bergen 

  • Bård Kåre Flem, sivilingeniør, Trondheim 

  • Tor Inge Hjemdal, adm.dir., sivilarkitekt MNAL, Oslo 

  • Mai Ahn Thi Lê, spesialrådgiver, PhD, Oslo 

  • Cecilie Bjerke Skjømming, avd.leder arkitektur, sivilarkitekt MNAL, Kristiansand (vara)
  • Arne Smedsvig, daglig leder, landskapsarkitekt MNLA, Bergen (vara)

Påmelding


Fristen for å sende inn forslag på kandidater til prisen er 21. mars 2021. Det er åpen forslagsrett, og alle kan foreslå kandidater til prisen. Prisen deles ut på Byggkvalitetsdagen 1. september.