Vindmøllebakken i Stavanger vant Statens pris for byggkvalitet

– Jeg er imponert over vinnerprosjektet. Arkitekturen legger til rette for økt bærekraft, mer livskvalitet og mindre ensomhet, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Sist endret 27.06.2023
01_Vindmøllebakken_by Helen & Hard_Sindre_Ellingsen_72dpi.jpg
Vindmøllebakken bofellesskap i Stavanger er tegnet av Helen&Hard. Byggherre for prosjektet er Solon Eiendom. Foto: Sindre Ellingsen

Vindmøllebakken bofellesskap i Stavanger gikk helt til topps og vant Statens pris for byggkvalitet 2020. To prosjekter fikk hedrende omtale – Nordre gate 20-22 i Oslo og Nye Lilleby i Trondheim.

Vindmøllebakken bofellesskap er tegnet av Helen&Hard, og Solon Eiendom er byggherre for prosjektet.

En god bolig gjennom hele livet

Tema for Statens pris for byggkvalitet i år var en god bolig gjennom hele livet og det kom inn mer enn 50 forslag til kandidater. En fagjury kåret Vindmøllebakken til det beste prosjektet. Borettslaget har boliger som passer for både familier, par og enslige på tvers av generasjonene.

– Vindmøllebakkener bofellesskap er en ny og spennende boform, som legger til rette for gode sosiale møteplasser for beboerne. Jeg tror de store fellesarealene vil bidra til bedre livskvalitet for de som bor der, ved å øke tryggheten og redusere ensomheten, sier Astrup. Han delte i dag ut prisen på DOGA i Oslo.

Forbilde for boligprosjekter

Juryen har i år sett etter boligprosjekter som tar høyde for et mangfold av livssituasjoner. I tillegg kommer prisens faste krav om gode kvaliteter knyttet til miljø, klima, tilgjengelighet og byggeskikk.

– Et levende bomiljø bør ha en blandet alderssammensetning og boligene bør ikke bare innrettes for én aldersgruppe. Boliger og uteområder må derfor legge til rette for et aktivt liv så lenge som mulig, være sosialt bærekraftige og til en pris som folk flest kan ha råd til. Vindmøllebakken oppfyller disse kravene særdeles godt, og utmerker seg med å legge til rette for fellesskap og deling, sier juryleder Erling Lae.

Vindmøllebakken ligger i et sentrumsnært transformasjonsområde i Stavanger og er godt tilpasset et byområde med betongsiloer, tidligere fabrikker og gamle, små, hvite trehus. På tomten lå et industribygg som er gjenbrukt til parkeringskjeller og utearealer.

– Selv om prosjektet har et stort volum så er dette brutt ned med en utforming og med materialer og farger som er tilpasset trehusene rundt, sier Lae.

Gaining-by-sharing

Nye boformer etterspørres stadig oftere. Modellen Gaining-by-sharing ligger til grunn for vinnerprosjektet i Stavanger. Et viktig bærekraftmål var å redusere arealbruken. I dette prosjektet er fellesarealer prioritert framfor private arealer. Dermed kunne leilighetene bygges litt mindre mens tilgangen til funksjoner i fellesarealene oppveier for dette.

I bofellesskapet er det 40 leiligheter på mellom 25 og 90 kvadratmeter. Alle har tilgang til store fellesarealer og funksjoner som allrom med kjøkken, amfi, verksteder, vaskerom, bibliotek, gjestehybel, takterrasse, gårdsrom, veksthus og lekeplass. Boligkjøperne ble tidlig involvert i prosjektet og kunne dermed påvirke utviklingen av bofellesskapet.

– Da Norge stengte ned i mars var det nettopp fellesskapet i Vindmøllebakken som hjalp mange av beboerne til fortsatt å ha et sosialt liv. De brukte fellesområdene som treffsted da de måtte holde seg hjemme. Så altså nok en fordel av å bo i et slikt fellesskap, avslutter Lae.

Hedrende omtale

To prosjekter fikk hedrende omtale. Nordre gate 20–22 i Oslo, tegnet av Alliance Arkitekter med byggherrene Infill og Aspelin Ramm Eiendom, og Nye Lilleby i Trondheim tegnet av Lund Hagem arkitekter og HUS Arkitekter med Lilleby Eiendom som byggherre.

Juryen har bestått av:

Erling Lae, tidligere fylkesmann, Oslo 
Mari Bergset, daglig leder, landskapsarkitekt MNLA, Tromsø 
Heidi Bjøru, byplanlegger, sivilarkitekt MNAL, Tromsø 
Eli-Kirstin Eide, professor, interiørarkitekt MNIL, Bergen 
Bård Kåre Flem, sivilingeniør, Trondheim 
Tor Inge Hjemdal, adm.dir., sivilarkitekt MNAL, Oslo 
Mai Ahn Thi Lê, spesialrådgiver, PhD, Oslo 
Cecilie Bjerke Skjømming, avd.leder arkitektur, sivilarkitekt MNAL, Kristiansand (vara) 
Arne Smedsvig, daglig leder, landskapsarkitekt MNLA, Bergen (vara)