GeoLett: Betre kvalitet på grunndata

Med GeoLett skal vi forbetre datagrunnlaget for plan- og byggjesaksprosessen. Det gjer vi ved å fremje innovasjon av metodebruk og digitale verktøy, leggje til rette for effektiv deling av informasjon og støtte kommunar og sektorstyresmakter for å forbetre kvaliteten på grunndata.