Åtte steg fra idé til ferdig søknad

Skal du bygge for første gang? Få oversikt over hva du må finne ut før du kan sette i gang.

Hvor mye kommer saksbehandlingen til å koste?

Kommunen tar gebyr for å behandle både byggesøknader og dispensasjoner. Prisen varierer fra kommune til kommune. Du finner prisene i kommunens gebyrregulativ som pleier å ligge på kommunens nettside. I tillegg må du som regel betale for å få situasjonskart. Dette er et detaljert kart over eiendommen din som viser hvor du kan bygge.

Hvor lang tid tar det å lage en komplett søknad?

Å lage en komplett byggesøknad tar ofte lenger tid enn det du tror. Det kan ta fra dager til uker å få tak i alle relevante dokumenter om eiendommen din. Det tar også tid å sette seg inn alle dokumentene, og å finne ut om du kan bygge slik du ønsker.

Husk å sette av minst 14 dager til nabovarsling og inntil 12 uker til kommunens saksbehandling.