Steg 1: Finn planene og bestemmelsene for din eiendom

For å finne ut hva som er tillatt på eiendommen din, må du sette deg inn i regler, planer og bestemmelser som gjelder for din eiendom. Selv om du kun har et lite byggeprosjekt, kan det nemlig ha store konsekvenser for omgivelsene.

Sist endret 24.03.2017
Dibk-09.png

Slik går du fram

  1. Det kan være tidkrevende å finne fram til alle planer og bestemmelser for eiendommen din. Sjekk derfor om du kan bestille en byggesakspakke fra kommunen.
  2. Planene og bestemmelsene for eiendommen din vil ofte påvirke byggeplanene dine. Du må derfor lese grundig gjennom både kommuneplanens arealdel, reguleringsplan og/eller områdeplanen for eiendommen din. Få hjelp i oversikten Forstå planene som bestemmer hva du kan bygge.
  3. Skaff et såkalt situasjonskart over eiendommen. Du trenger kartet for å tegne inn det du skal bygge. Har kommunen digitale kart, kan du ofte finne situasjonskartet ved å søke opp adressen din.
  4. Ta kontakt med kommunen din hvis du er usikker på om du har funnet alle relevante dokumenter for eiendommen din. Det er også kommunen som kan svare på spørsmål om hva kommunens planer betyr for byggeprosjektet ditt.

Hvorfor må jeg sette meg inn i kommunale planer?

Hva du har lov til å bygge påvirkes av planene kommunen har lagt for nærområdet ditt. Selv et lite byggeprosjekt kan ha store konsekvenser for omgivelsene.

Les mer i oversikten Forstå planene som bestemmer hva du kan bygge.

Hva er et situasjonskart?

Et situasjonskart er et kart over eiendommen din som viser både bygninger og de nærmeste omgivelser. Du trenger et situasjonskart hvis du skal søke kommunen om å bygge, rive eller endre noe på eiendommen din. Du skal bruke situasjonskartet til å tegne inn og målsette det du skal bygge, rive eller endre. Etter at du har tegnet inn det du skal gjøre, kalles dette en situasjonsplan. Den må du legge ved byggesøknaden din.

Hva betyr det at en eiendom er regulert eller uregulert?

Er eiendommen regulert finnes det planer og bestemmelser for hva du har lov til å gjøre med eiendommen. På planen betyr gult boligområde, grønt friområde, mens grått betyr for eksempel at et område er regulert til vei eller parkering.

Er eiendommen uregulert, bør du kontakte kommunen din, siden det da er begrenset hva du kan få lov til.

Hva skal jeg med gårdsnummer og bruksnummer?

Gårdsnummer, bruksnummer, festenummer og seksjonsnummer skal inn i byggesøknaden din . Det står ofte oppført som "gnr", "bnr", "fnr" og "snr" eller på formatet "12/345".< Forrige Neste >