Direktoratet for byggkvalitet skal bidra til at det bygges sikre, miljøvennlige og tilgjengelige bygninger.