energimerking_bygg.jpg
Energimerket beskriver blant annet hvor energieffektivt bygget er. Illustrasjon: Enova/energimerking.no

Merket gir en god pekepinn på om oppvarmingsutgiftene er høye eller lave og skal øke bevisstheten rundt energibruk og valg av energikilder i boliger.

Energimerket består av to deler: en energikarakter og en oppvarmingskarakter. Til sammen forteller de om energistandarden i boligen din.

1. Energikarakteren A–G

Energikarakteren sier noe om energistandarden til bygningen og dermed noe om forventet forbruk av energi. Skalaen går fra A som er best til G som er dårligst.

Karakterene blir delt inn på denne måten:

A-B

Lavenergibygninger, passivhus og lignende. Bygninger som normalt tilfredsstiller strengere krav enn det som er angitt i byggeforskriftene og/eller har effektivt varmesystem.

C

Nye bygninger som i hovedsak tilfredsstiller de nyeste byggeforskriftene, og bygninger etter noe eldre forskriftskrav med effektivt varmesystem.

D-G

Bygninger som er bygget under eldre forskriftskrav enn dagens. Eldre hus som ikke er utbedret, vil normalt få en karakter nederst på skalaen.

2. Oppvarmingskarakter

Oppvarmingskarakteren blir angitt ut fra hvor stor andel av energien som kommer fra ikke fornybare energikilder, slik som olje eller gass, eller fra elektrisitet. Et bygg som bare har panelovner får derfor en dårlig oppvarmingskarakter. Karakteren er en fargeskala fra rød til grønn, hvor grønn er best. En grønn karakter betyr at du bruker bioenergi eller annen ny fornybar energi. Bruk av ved, varmepumpe, sol og fjernvarme gir god oppvarmingskarakter.

En rød karakter betyr at boligen din er avhengig av elektrisitet, olje eller gass. Bruk av mineralolje eller parafin til oppvarming vil bli forbudt i eksisterende boliger etter 2020.
Oppvarmingskarakteren sier ikke noe om hvor mye energi boligen bruker.

Eksempel på oppvarmingskarakterer:

  • Grønt: vannbåren oppvarming basert på biobrensel
  • Gult: luft til luft varmepumpe og lukket vedovn, sammen med direkte elektrisk oppvarming
  • Rødt: bare elektrisk oppvarming eller oljefyring. For eksempel får en bolig som bare har panelovner en dårlig oppvarmingskarakter.

3. Energiattest

Du kan selv energimerke boligen din. Les mer om hvordan du gjør det her.

Når energimerkingen er gjennomført, får boligen din en energiattest. Den skal legges frem når du leier ut eller selger boligen din. Energiattesten gir også en oversikt over hvilke tiltak du kan utføre for å gjøre boligen din mer energieffektiv. Energiattesten er gyldig i ti år. Gjør du noen energitiltak, kan du når som helst oppdatere energiattesten. Husk også at om du skal kjøpe en bolig, skal den ha en energiattest.


Denne artikkelen handler om energitiltak som kan være lure å gjøre samtidig med vanlig oppussing.

Siden vi ikke kjenner bygningen din, kan vi ikke si om det du skal gjøre er søknadspliktig og hvilke tekniske krav du må følge.

Før du setter i gang må du alltid forsikre deg om at det du planlegger å gjøre er i tråd med regelverket.

Er du ikke sikker? Ta kontakt med kommunen, byggmester eller arkitekt. Vi anbefaler å bruke foretak med sentral godkjenning.