Med det vil boligen oppgraderes til dagens standard både på synlige og skjulte flater. Her gir vi deg fem tips til hvordan du kan tenke energismart før du setter i gang med oppussingen.

1. Styr lys, varme og ventilasjon

Har du først en elektriker hos deg, bør du vurdere å montere et sentralt styringssystem for boligens tekniske anlegg (lys, varme, ventilasjon, solavskjerming og lignende). Med et slikt system kan du enkelt styre oppvarming, ventilasjon, solavskjerming og lys i de enkelte rommene i huset.

God styring sørger for at det ikke sløses energi på lys, varme og ventilasjon når rommet ikke brukes, og et sentralt styringssystem reduserer energiforbruket samtidig som det sikrer godt inneklima og komfort. Det er også med på å øke boligens verdi.

Strekker ikke budsjettet til for å montere systemet nå, koster det lite å tilrettelegge for senere å kunne installere uten å måtte bygge om.

Les mer om sentrale styringssystemer på Enovas nettsider.

2. Velg LED-lys

Skal du skifte belysning er det smart å velge en energieffektiv løsning. LED-lys gir godt lys og kan kutte energiforbruket til belysning med opptil 80 %. Det reduserer energiforbruket og gir jevn og behagelig fordeling av lyset. Husk å bruke en profesjonell elektriker til å montere belysningen. Du kan selv bytte vanlige lyspærer til LED-pærer.

3. Etterisoler varmtvannsrørene

Skal du åpne veggen for å endre rørsystemet og/eller bytte varmtvannsbereder er det enkelt å isolere varmtvannsrørene eller skifte de ut med ferdig isolerte rør. Ny isolasjon på eldre rør kan redusere varmetap fra varmtvannsrør med inntil 30 %. Tiltaket har størst effekt dersom rørene går gjennom kalde rom som for eksempel kjeller og boder. Det koster deg ikke mer å montere isolerte rør framfor uisolerte, og prisdifferansen mellom de to rørtypene er heller ikke stor.

Vil du vite mer om styring, eller skal du skifte elektrisk utstyr eller anlegg, gir vi deg tips om det her.

4. Velg en kombi-bereder om du har planer om vannbåren oppvarming

Varmtvannsberedere skiftes ut ved jevne mellomrom. Dersom du vurderer vannbåren oppvarming er det er smart å velge en varmtvannsbereder som kan levere både varmt tappevann og varmt vann til vannbårent oppvarmingssystem. En slik bereder sparer elektrisitet, fordi den utnytter boligens oppvarmingskilde bedre ved at den også brukes til tappevann.

Du vil også spare plass ved å installere en kombinert bereder fordi du slipper akkumuleringstank til varmepumpe eller solvarme. Velg en bereder som er best tilpasset din boligs energikilder. Her er det mange muligheter, så hør med leverandører av beredere hva som er best hos deg.

5. Velg beste energimerke på alt utstyr

Skal du bytte ut elektronisk eller teknisk utstyr til huset bør du velge beste energimerke. Dette gjelder spesielt kjøleskap, platetopp og stekeovn (komfyr), oppvaskmaskin, vaskemaskin og tørketrommel. Kjøper du utstyr med god kvalitet kan det vare i 15 til 20 år. Oppgraderer du fra utstyr med energimerke B til A++ gir det 50 % energibesparelse på teknisk utstyr.

Denne artikkelen handler om energitiltak som kan være lure å gjøre samtidig med vanlig oppussing.

Siden vi ikke kjenner bygningen din, kan vi ikke si om det du skal gjøre er søknadspliktig og hvilke tekniske krav du må følge.

Før du setter i gang må du alltid forsikre deg om at det du planlegger å gjøre er i tråd med regelverket.

Er du ikke sikker? Ta kontakt med kommunen, byggmester eller arkitekt. Vi anbefaler å bruke foretak med sentral godkjenning.