Kaldt øverst? Få bedre komfort ved å etterisolere loftet

Hus bygget på 60-, 70-, og 80-tallet er ofte dårlig isolert slik at varmen fra stua finner veien opp på loftet. Noen centimeter ekstra isolasjon mot loftet kan derfor spare deg for flere tusenlapper i året og gi bedre komfort i huset.

Sist endret 23.05.2018

Det er ofte enkelt å etterisolere et loft, og i mange tilfeller er den største jobben å rydde loftet før du eller håndverkeren kan gå i gang med jobben. Vi gir deg her noen tips til hvordan du kan gå fram når du skal etterisolere loftet.

Hva må du undersøke før du kan etterisolere?

Du kan etterisolere loftet på to måter: på oversiden av trebjelkelaget eller i selve bjelkelaget. Uansett hvilken måte du velger, må du først undersøke bjelkelaget.

 1. Sjekk med en kniv eller annen skarp gjenstand om bjelkelaget har fukt- eller råteskader. Er det skader, må du må finne ut hvorfor. Er det en gammel skade som er utbedret eller er fuktskaden ny? Er den ny, må du finne årsaken til fukten og utbedre den. Råteskadde deler må byttes ut. Det kan være vanskelig å oppdage skader hvis du ikke fjerner stubbloftsleiren eller isolasjonen som allerede er der. Stubbloftsleire var vanlig isolasjon i eldre boliger og er tørr leire benyttet som isolasjon.
 2. Sjekk om det er sopp- og muggvekst i trebjelkelaget. Ta kontakt med et firma som kan ta prøver for å finne ut hva slags sopp det i så fall er. Utbedr skaden og gjør tiltak som hindrer ny sopp- og muggvekst.
 3. Sjekk om trebjelkelaget er angrepet av treskadeinsekter. Hvis det er insekter i bjelkelaget, må du fjerne dem og gjøre tiltak for at de ikke kommer tilbake.

Etterisoler trebjelkelag på oversiden

Å etterisolere trebjelkelag på oversiden er den billigste og enkleste måten du kan etterisolere på.

Fordeler

 • Isolasjonen kan enkelt legges ut og du må ikke gjøre inngrep i bruksarealer.
 • Eksisterende himling blir ikke påvirket fordi den blir liggende på varm side av isolasjonen.
 • Kuldebroer ved innvendige vegger brytes.
 • Du kan gjøre jobben uten at det påvirker resten av boligen.

Ulemper

 • Dersom det er gulv på loftet må du rive det, eller du må isolere oppå gulvet.
 • Om loftet skal brukes, må du legge nytt gulv.
 • Temperaturen på loftet synker kraftig. Derfor må du sørge for tilstrekkelig luft- og damptetting mot oppvarmet rom, og lufting av loftet, ellers kan du få soppdannelse.

Fire tips når du skal etterisolere trebjelkelag på oversiden

 1. Bruk dampåpen isolasjon og dampåpent gulv (vanligvis er det tregulv).
 2. Ikke tett eksisterende lufting.
 3. Følg med på spesielt kalde flater og eventuelt tunge materialer som tegl og betong som er på loftet (for eksempel teglpiper). De kan ved spesielle forhold være utsatt for kondens, og du må sikre at eventuell kondens ikke renner ned i bjelkelaget.
 4. Husk lufttetting og unngå luftlekkasjer opp gjennom bjelkelaget.

Spør håndverkeren om gode råd ved etterisolering av loft eller om han samarbeider med andre som er gode på dette.

Etterisoler i selve bjelkelaget

Eldre hus er ofte isolert med stubbloftsleire i bjelkelaget. Med årene synker stubbloftsleiren sammen, og isolasjonsevnen blir dårligere. Ved etterisolering i bjelkelaget kan du enten erstatte stubbloftsleiren med ny isolasjon som for eksempel mineralull eller du kan blåse inn isolasjon oppå stubbloftsleiren.

Fordeler

 • Isolasjonen kan enkelt rulles ut eller blåses inn og du må ikke gjøre inngrep i bruksarealer.
 • Eksisterende himling blir ikke påvirket fordi den blir liggende på varm side av isolasjonen.
 • Kuldebroer ved innvendige vegger brytes.
 • Du kan gjøre jobben mens du bor i boligen din.
 • Du trenger ikke ta av høyden i underliggende rom eller på loft.

Ulemper

 • Det er begrenset hvor mye du kan etterisolere i trebjelkelaget. Derfor bør du gjøre dette i tillegg til å etterisolere på oversiden.
 • Fjerning av stubbloftsleire støver mye.
 • Det kan være mye arbeid i forhold til gevinsten, og i mange eldre bygninger er denne typen etterisolering allerede ofte gjort.

Tre tips til isolering i bjelkelaget

 1. Det er enkelt å blåse inn isolasjon hvis etasjeskilleren ikke er full av gammel isolasjon (stubbloftsleire). Det er mulig å suge ut stubbloftsleiren før du blåser inn ny isolasjon.
 2. Pass på at vekten av isolasjonen ikke blir for stor, og sørg for at underliggende himling har tilstrekkelig bærekapasitet. Dette er ikke et problem dersom du fjerner stubbloftsleire som veier mye sammenliknet med dagens isolasjonsmaterialer.
 3. Bruk dampåpen isolasjon og dampåpent gulv (vanligvis er det tregulv).

Denne artikkelen handler om energitiltak som kan være lure å gjøre samtidig med vanlig oppussing.

Siden vi ikke kjenner bygningen din, kan vi ikke si om det du skal gjøre er søknadspliktig og hvilke tekniske krav du må følge.

Før du setter i gang må du alltid forsikre deg om at det du planlegger å gjøre er i tråd med regelverket.

Er du ikke sikker? Ta kontakt med kommunen, byggmester eller arkitekt. Vi anbefaler å bruke foretak med sentral godkjenning.