Slik kan du produsere strøm og varme i boligen din

Solstrålene som treffer jorda i løpet av fem minutter tilsvarer hele jordas energibehov for ett år. Denne gratis fornybare energien fra solen kan du utnytte ved å montere solfangere og/eller solceller.

Sist endret 23.05.2018
installasjon-av-solceller.png
Egenproduksjon av strøm og varme: Investerer du i et solcelleanlegg vil det levere strøm i mange år etter at det er nedskrevet økonomisk.

Både solceller og solfangere kan ved enkle grep monteres på boliger som ikke er bygget for det. Ved planlegging av nye boliger er det smart å vurdere bruk av solenergi så tidlig som mulig.

Her gir vi deg informasjon om hvordan du kan utnytte solen til å produsere strøm og varme i boligen din.

1. Solceller – produserer strøm

Solceller omdanner solenergi til elektrisitet. Investerer du i et solcelleanlegg vil det være et supplement til strøm fra strømnettet og det vil levere strøm i mange år etter at det er nedskrevet økonomisk.

Plassering

Solcellepaneler er enkle å montere og krever små inngrep i konstruksjonen. Solceller kan integreres i takflaten, monteres på flate og skrå tak og i eller på fasaden. De gir best ytelse når sola treffer normalt inn og bør derfor vinkles mot sola fremfor å være horisontale.

Solceller montert som fasadeelementer kan gi en god økonomi, både fordi det kan erstatte annet fasademateriale og fordi det er mer sol på vertikale flater på våren og høsten da det er mest behov for strøm. Solceller passer best på flater mot sør, sørvest eller sørøst, og må ikke skygges av natur eller konstruksjoner. Hør med din leverandør hva som er best for din bolig.

Størrelse

Et elektrisk behov i en bolig kan ligge på mellom 30 og 80 kWh/m2 per år. Det kreves derfor cirka 70–80 % av boligens takareal (i en enebolig) om du skal dekke en stor del av energibehovet i boligen din. Med et solcelleanlegg kan du også selge overskuddsenergi til strømnettet. Hør med din nettleverandør om hvilke muligheter du har for salg av strøm.

2. Solfangere – varmer opp vann

Solfangere bruker solenergien til å varme opp vann. Det er et særlig godt alternativ om du har vannbåren varme i boligen fra før, eller om du bruker mye varmtvann.

Hvordan fungerer det?

Solfangere fungerer ved at vann pumpes rundt i solfangerne som er montert på taket eller fasaden til boligen. Her varmes vannet opp før det sendes ned igjen til en tank som lagrer varmtvannet slik at du kan bruke det når du trenger det.

Litt teknisk informasjon

Skal du bruke det varme vannet som tappevann, trenger du en varmtvannsbereder som kobles til solfangersystemet. For å bruke det varme vannet til oppvarming av rom, trenger du et vannbårent varmeanlegg. Et solfangeranlegg må kombineres med en annen energikilde som biobrensel eller elektrisitet slik at du også har varmt vann i perioder hvor solen ikke gir nok varme. En solfanger virker selv om det er overskyet. I de mørkeste månedene får du varmtvannet via andre energikilder enn solen.

Plassering og størrelse

En solfanger kan plasseres på både skrå og flate tak og i fasaden. De yter best når sola treffer normalt inn på solfangeren, og bør derfor vinkles mot sola fremfor å være horisontale. Anleggets ytelse avhenger av geografisk beliggenhet, orientering og helling på solfanger, systemutforming og behov. For tappevannsoppvarming vil ofte et solfangeareal på 5–8 m2 være nok. En varmtvannsbereder på 300 liter vil da være passe stor.

Enova gir støtte til installasjon av solfangere.

Illustrasjon av solfangere. Solfangere er et godt alternativ hvis du har vannbåren varme i huset fra før.
Solfangere er et godt alternativ hvis du har vannbåren varme i huset fra før.


Denne artikkelen handler om energitiltak som kan være lure å gjøre samtidig med vanlig oppussing.

Siden vi ikke kjenner bygningen din, kan vi ikke si om det du skal gjøre er søknadspliktig og hvilke tekniske krav du må følge.

Før du setter i gang må du alltid forsikre deg om at det du planlegger å gjøre er i tråd med regelverket.

Er du ikke sikker? Ta kontakt med kommunen, byggmester eller arkitekt. Vi anbefaler å bruke foretak med sentral godkjenning.