Bytte vinduer? Velg vinduer som gir deg lys og varme

Det lekker mye varme ut av gamle vinduer og dører. Ved å bytte til nye vinduer med god isolasjonsevne kan du redusere energiforbruket til oppvarming, få jevnere innetemperatur og unngå kaldras fra vinduene.

Sist endret 23.05.2018

Godt isolerte vinduer og dører halverer varmetapet sammenlignet med vanlige vinduer og dører. Det gir deg bedre innemiljø, økt komfort og lavere energikostnader.

Desto lavere U-verdi, desto bedre isolering

Varmeisolasjonen til vinduene måles i U-verdi, og desto lavere tallet er, jo bedre isolerer vinduet. Kravet i dagens byggeforskrift (TEK17) er en U-verdi på 0,8 eller lavere inkludert karm. Til sammenligning har eldre vinduer med kun et enkelt vanlig glass U-verdi på rundt 5,0.

Her får du tips til hvordan du kan tenke energismart om du skal skifte vinduer eller dører.

Sørg for at vinduene og dørene du bestiller har god isolasjonsevne

I dag er det kun 3-lags vindu som gir en U-verdi på 0,8 eller lavere. Hvis du skal bytte til godt isolerte vinduer, er det viktig å sjekke at hele vinduet inklusiv karmen har lav U-verdi. Hør med leverandøren! Noen leverandører oppgir kun U-verdi på vindusglasset. Det gjør at hele vinduet med karm vil ha dårligere U-verdi enn oppgitt fordi skjøter, innramminger og lignende øker varmetapet.

U-verdi for vindu og dører er oppgitt ved en standard temperatur. Fordelen med et 3-lags vindu fremfor et 2-lags vindu, er at U-verdien er betydelig bedre i kaldt klima. Derfor er disse ekstra gunstige i norsk klima.

Store vinduer har bedre isolasjonsevne enn små, men veggen har enda bedre isolasjonsevne

Store vinduer har bedre U-verdi enn små vinduer. Gjennomgående sprosser som deler opp vinduet i mindre deler, anbefales kun i eldre boliger for å ta vare på det originale uttrykket. Ønsker du sprosser på vinduer i nyere boliger, finnes det løsninger med utvendige sprosser som enkelt kan demonteres når vinduet trenger en vask. Det går også an å kjøpe vindu som har sprosser mellom glassene. For høye vinduer vil du oppleve mer «trekk» enn for lave vinduer.

Det kan derfor være smart å velge vinduer som ikke er så høye (ikke går fra gulv til tak) eller velge meget god U-verdi på høye vinduer.

Skyvedører har dårligere isolasjonsevne og tetthet enn andre dører. Derfor bør du unngå dette om det er mulig. Dører uten innfelt glass, har bedre isolasjonsevne enn dører med glassfelt.

Sjekk åpnings- og luftemuligheter

Når du skal skifte vindu og dører er det naturlig å tenke igjennom hvilke åpnings- og luftemuligheter du ønsker og trenger. Vindu finnes både med og uten spalteventil, og det finnes mange varianter av åpnings- og luftestillinger. I følge dagens byggeforskrift (TEK17) skal rom med varig opphold ha minst et åpningsbart vindu.

Nye vinduer blir som standard levert uten spalteventil og har bedre isolasjonsevne. Dersom du monterer slike vinduer, må du sørge for at du får tilstrekkelig med frisk luft inn i boligen gjennom andre ventiler eller ved å installere et mekanisk balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner.

Hvis du skal skifte balkongdør, er det gunstig å velge en dør som kan stå i lufteposisjon, gjerne med «lås» på dørvrideren slik at lufteposisjonen kan justeres fra nesten lukket til helt åpen. Løsning for luftestilling for vindu vil variere avhengig av faktorer som nedbørsbelastning, vindforhold, støy, luftforurensning og sikkerhet.

Det finnes også løsninger på markedet som tilbyr automatisk åpning og lukking av hele vinduet eller et lite luftevindu som en del av vinduet. En slik løsning vil kunne programmeres til å lufte etter behov ut fra innetemperatur eller innendørs CO2-nivå. Løsningen kan ta hensyn til utendørs parametre som solinnstråling, vindstyrke og utendørstemperatur.

Bruk solskjerming aktivt – øk komforten

Solskjerming kan gi bedre komfort og redusere energiforbruket betydelig. Det er mulig å få vinduer med solskjerming som er integrert i vinduet mellom glassene. Du kan også montere solskjerming på utsiden av vinduene.

Solskjerming gjør at boligen ikke blir så oppvarmet når sola skinner. Aktiv bruk av solskjerming kan gi bedre komfort og redusere energiforbruket betydelig. Utvendig solskjerming anbefales fordi det gir best virkning. Innvendige persienner eller gardiner hindrer kun sollyset, ikke solvarmen. Solskjerming kan også brukes om vinteren for å redusere varmetapet fra boligen.

Bytte kledning? Vurder om du skal bytte ut vinduene også

Skal du bytte ytterkledning og vinduene dine er mer enn 10 år gamle, bør du vurdere om du også skal bytte vinduene. Dette gjelder særlig dersom du skal etterisolere så mye at vinduene uansett må flyttes lengre ut i veggen.

Beholde de gamle vinduene?

Opplever du at det trekker fra vinduer og dører, men at de fortsatt er i god stand? Da kan nye pakninger og tetningslister være en god løsning.
Det er også mulig å skifte kun glasset eller dørbladet i de fleste dører og vinduer, mens rammen beholdes. I slike tilfeller er det viktig å skifte pakningene dersom disse er dårlige eller skadet.

I enkelte tilfeller vil det være mulig å montere et nytt vindu på innsiden av det eksisterende vinduet (varevindu). En slik koblet løsning vil øke isolasjonsevnen og redusere varmetapet.


Denne artikkelen handler om energitiltak som kan være lure å gjøre samtidig med vanlig oppussing.

Siden vi ikke kjenner bygningen din, kan vi ikke si om det du skal gjøre er søknadspliktig og hvilke tekniske krav du må følge.

Før du setter i gang må du alltid forsikre deg om at det du planlegger å gjøre er i tråd med regelverket.

Er du ikke sikker? Ta kontakt med kommunen, byggmester eller arkitekt. Vi anbefaler å bruke foretak med sentral godkjenning.