Tilpasning eller kontrast

Det overordnete målet er å sikre en god helhet, det vil si å skape et godt samspill mellom tilbygget, det eksisterende bygget og omgivelsene.

Sist endret 29.11.2021
detaljer_tilbygg til gammel laftehus_Uppigard Lid_Adaptiv Arkitektur.jpeg
Tilbygg til gammelt laftehus, Uppigard Lid. Foto: Adaptiv Arkitektur/Alter Image

  • Tilpasning

  • Kontrast

  • Bevaringsverdige bygg