Sjekk alltid kommunens planer

I planene til kommunen kan du finne krav til størrelse, plassering, takvinkel, takform av bygningen din, samt krav til bruk av bestemte farger og til og med materialer. Der kan du også finne ut om huset ditt eller området har en bevaringsverdig eller antikvarisk verdi. I så fall bør du rådføre deg med kommunen eller byantikvar før du begynner å planlegge tilbygget.

Sist endret 10.02.2022
Eiendom.png

  • Hva gjelder for min eiendom?