Plassering av tilbygget i omgivelsene

Plassering av tilbygget kan ha mye å si for blant annet solforhold og atkomstmuligheter. Gjør du små grep ved plasseringen, kan du få et tilbygg som løfter hele byggets uttrykk og samtidig styrker de gode kvalitetene rundt huset som gir trivsel og liv.

Sist endret 25.11.2021
enebolig hage.jpg
Enebolig med hage. Foto: Mostphotos

  • Hvilke kvaliteter har tomta du skal bygge på?

  • Bevar eksisterende terreng og unngå store høydeforskjeller

  • En god utnyttelse av tomta

  • Sørg for at tilbygget passer inn i omgivelsene

  • Bebyggelsesstruktur