Farge, materiale og detaljer

Et godt samspill mellom farge, materialer og detaljer på det eksisterende huset og tilbygget er med på å skape et godt helhetlig resultat. Finn ut hva som gjør ditt hus unikt og som bør videreføres i tilbygget.

Sist endret 25.11.2021
tilbygg til bolig fra 1906_villa Halvorsen Hansen.jpg
Villa Halvorsen Hansen. Tilbygg til bolig fra 1906. Tilbygget er et godt eksempel på en bevisst detaljering og farge- og materialbruk for å skape en helhet mellom nytt og gammelt. Arkitekt: Saunders Architecture . Foto: Michael Perlmutte